BPSD-DS-2 Startpakket (Handleiding, 20 vragenboekjes in box)
 • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
BPSD-DS-2

BPSD-DS-2 Vragenlijst over dementiegerelateerde gedragsveranderingen

door Alain D. Dekker, Peter P. de Deyn

Downloads

Handleiding en materialen
Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
BPSD-DS-2 Startpakket (Handleiding, 20 vragenboekjes in box)
productnummer: 5707301
€ 155,00
Exclusief BTW
bladwijzer
BPSD-DS-2 Handleiding
productnummer: 5707302
€ 75,00
Exclusief BTW
bladwijzer
BPSD-DS-2 Vragenboekjes (20 stuks)
productnummer: 5707303
€ 80,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

BPSD-DS-2 digitaal startpakket (handleiding in HTS + 20 afnames)
productnummer: 5707306
€ 155,00
Exclusief BTW
bladwijzer
BPSD-DS-2, 20 afnames in HTS
productnummer: HNL67950
€ 80,00
Exclusief BTW
bladwijzer
BPSD-DS-2 Startpakket (Handleiding, 20 vragenboekjes in box)

Doel en doelgroep

Wereldwijd zijn er bijna zes miljoen mensen met het syndroom van Down, waarvan wordt geschat dat 68-80% dementie zal hebben ontwikkeld op 65-jarige leeftijd. Vroege diagnostiek en interventie zijn van essentieel belang om de zorg en daarmee onder andere het ziekteverloop van deze klinische groep te verbeteren. Het blijkt in de praktijk echter moeilijk om de signalen van dementie te herkennen wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking en/of andere comorbide problematiek. Onderzoek heeft aangetoond dat dementiegerelateerde gedragsveranderingen in dit geval, juist bij complexe diagnostiek, vaak wél vroeg en duidelijk zichtbaar zijn. De BPSD-DS-2 richt zich uitsluitend op gedrag en is een nuttige en unieke aanvulling op het breed diagnostisch traject naar dementie bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook kunnen de resultaten uitgangspunt zijn voor het opstellen van behandel- en zorgplannen.

Beschrijving

De BPSD-DS-2 is een informanten-interview over dementiegerelateerde gedragsveranderingen, met 52 vragen verdeeld over 11 klinisch gedefinieerde secties. Deze secties geven inzicht in de problematiek van de cliënt en mogelijke begeleiding. Er zijn afkappunten bepaald waarmee kan worden vastgesteld of er sprake is van klinisch relevante gedragsveranderingen. Dit dient altijd in combinatie met andere informatiebronnen te worden bekeken.

De 11 secties van gedrag in de BPSD-DS-2 zijn:

 • Angstig gedrag
 • Slaapproblemen
 • Prikkelbaar gedrag
 • Koppig gedrag
 • Rusteloos- en stereotiep gedrag
 • Agressief gedrag
 • Apathisch gedrag
 • Depressief gedrag
 • Psychotisch gedrag (waanideeën en hallucinaties)
 • Ontremd gedrag
 • Eet- en drinkgedrag

Aan het eind van elke sectie wordt ook de ervaren zorglast door familieleden of zorgverleners geïnventariseerd. Op deze manier biedt de BPSD-DS-2 breed inzicht in de ernst van de problematiek en geeft zij richting aan het opstellen van een behandelplan en ondersteuning van zorgverleners, familieleden en cliënten.

De BPSD-DS-2 is gevalideerd middels uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en blijkt te beschikken over een goed onderscheidend vermogen. De BPSD-DS-2 maakt een betrouwbaar onderscheid tussen volwassenen met een verstandelijke beperking zonder dementie, met dementie, maar ook met (vroege) signalen van dementie.

Afname, scoring en rapportage

De BPSD-DS-2 wordt in interviewvorm afgenomen met één of twee informanten. Afhankelijk van het verloop van de afname en de mate van toelichting van de informant(en), duurt de afname ongeveer 50 minuten. Scoring duurt bij benadering 10 minuten. De papieren vragenlijst bevat een uitvouwbaar omslagblad, hierdoor kunnen scores gemakkelijk worden overgenomen en ingevuld.

De digitale afname van de BPSD-DS-2 vindt plaats binnen het platform HTS. Overweegt u om de BPSD-DS-2 digitaal in te zetten? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor het aanvraagformulier proefafname in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen.

Normen

Van 2018 tot 2021 is er uitgebreid onderzoek gedaan onder Nederlandse volwassenen met het syndroom van Down (30-75 jaar). Om te kunnen bepalen welke gedragsveranderingen fungeren als (vroege) signalen van dementie, zijn er drie groepen onderscheiden: volwassenen met downsyndroom zonder dementie, met dementie, of waarbij sprake was van twijfelachtige dementie. Naar aanleiding van een eerste onderzoek onder 281 volwassenen is de BPSD-DS ingekort en verbeterd, met de BPSD-DS-2 als resultaat. In vervolgonderzoek met 524 volwassenen werden de sterke psychometrische resultaten opnieuw onderschreven.

Jaar van uitgave

2022

Bekijk ook eens

PBVB Psychologische basisbehoeftenlijst Verstandelijke beperking

door Noud Frielink, Carlo Schuengel, Petri Embregts

De PBVB is een zelfrapportagelijst waarmee eenvoudig de behoeftevervulling en behoeftefrustratie van mensen met een (licht) verstandelijke beperking in kaart kunnen worden gebracht.

Leverbaar als:
Bekijken
ADAPT

ADAPT vragenlijst voor adaptief gedrag

door Femke Jonker, Henk Nijman

De ADAPT is een korte observatievragenlijst om adaptieve vaardigheden van volwassenen in kaart te brengen. De ADAPT meet vaardigheden die belangrijk zijn voor het (onafhankelijk) functioneren in onze maatschappij, zoals vaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, sociale contacten of het omgaan met geld en post.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:62969   P-ID:62968

Artikel Hinzugefügt