Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Een multidisciplinaire benadering

door Cees Kan, Wim Verbeeck, Arnold Bartels

Boek
Boek
Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen
ISBN: 9789079729548
2012, 240 Pagina's
€ 27,52
Exclusief BTW
bladwijzer
Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

De aandacht voor autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen is de laatste jaren enorm toegenomen. Toch is de informatie over de behandeling en diagnostiek nog veelal op kinderen gericht. Hulpverleners die bij een volwassene autisme vermoeden stuiten daardoor op allerlei praktische problemen en onduidelijkheden. Er is dus een toenemende behoefte aan richtlijnen en handvatten om de vraag of iemand ASS heeft zorgvuldig te kunnen beantwoorden.

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen is het eerste Nederlandstalige boek dat is gericht op de diagnostiek bij volwassenen. In overzichtelijke, thematische hoofdstukken worden alle fasen van het diagnostische proces belicht. Onder redactie van Cees Kan, Wim Verbeeck en Arnold Bartels behandelen gerenommeerde auteurs onderwerpen als screening, differentiële diagnostiek en comorbiditeit, procesdiagnostiek en handelings- en competentiegericht onderzoek. Veelgebruikte instrumenten worden toegelicht en geëvalueerd. In een uitgebreide voorbeeldcasus wordt het diagnostische proces stap voor stap uitgewerkt.

Dit boek is onmisbaar voor hulpverleners en andere professionals die in de klinische praktijk te maken hebben met ASS bij volwassenen. Het biedt een leidraad om het complexe proces van diagnostiek zorgvuldig te doorlopen en geeft aan waar knelpunten en valkuilen verwacht kunnen worden.

Cees Kan, Wim Verbeeck en Arnold Bartels maken deel uit van het Consortium Autismespectrumstoornissen bij Volwassenen www.cass18plus.nl.

Bekijk ook eens

Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 1

door Caroline Schuurman, Els Blijd-Hoogewys, Peggy Gevers

Hét naslagwerk over de behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis. Gebaseerd op de werkgroep behandeling van het CASS18+.

Leverbaar als:
Bekijken

Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2

door Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma, Marije Swets

In 2013 verscheen het eerste gedegen overzicht van de behandeling van volwassenen met autisme in Nederland. Om rekenschap te geven van recent onderzoek en nieuwe inzichten hebben Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma en Marije Swets de handen ineengeslagen en samen met 62 gerenommeerde deskundigen deze ontwikkelingen in Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2 bijeengebracht.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729054_M   P-ID:5729054_M

Artikel Hinzugefügt