Griffiths III kit (inclusief 3 handleidingen, materialen, score- en tekenboekjes)
Griffiths III kit (inclusief 3 handleidingen, materialen, score- en tekenboekjes)
  • Griffiths III kit (inclusief 3 handleidingen, materialen, score- en tekenboekjes)
  • Griffiths III kit (inclusief 3 handleidingen, materialen, score- en tekenboekjes)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
Griffiths III

Griffiths Scales of Child Development 3rd Edition

Mental developments scales (met Engelse handleiding)

Pen-en-papier
Pen-en-papier
Griffiths III kit (inclusief 3 handleidingen, materialen, score- en tekenboekjes)
productnummer: 405600000
€ 1.890,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Griffiths III Handleiding deel 1: Overview, Development and Psychometric Properties
productnummer: 405600001
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Griffiths III Handleiding deel 2: Administration and Scoring
productnummer: 405600002
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Griffiths III Handleiding deel 3: Norms
productnummer: 405600003
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 Griffiths III Record Books with Analysis Sheets & Drawing Booklets
productnummer: 405600004
€ 60,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Griffiths III kit (inclusief 3 handleidingen, materialen, score- en tekenboekjes)
Griffiths III kit (inclusief 3 handleidingen, materialen, score- en tekenboekjes)
  • Griffiths III kit (inclusief 3 handleidingen, materialen, score- en tekenboekjes)
  • Griffiths III kit (inclusief 3 handleidingen, materialen, score- en tekenboekjes)

Doel en doelgroep

Met de Griffiths III  kan bij kinderen van 0-6 jaar het niveau van hun mentale ontwikkeling worden vastgesteld.

Beschrijving

De Griffiths III geeft een oordeel op de volgende schalen:

  • Grove motorische ontwikkeling. Inclusief balans, coördinatie en controle van de bewegingen.
  • Persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling. Vaardigheden in het dagelijks leven, mate van onafhankelijkheid en interactie met andere kinderen en vele aspecten van emotionele ontwikkeling.
  • Taalontwikkeling en communicatie. Zowel receptief als expressief taalniveau en het gebruik van taal om te communiceren met anderen.
  • Oog-/handcoördinatie. Inclusief fijne motoriek, vingervlugheid en visuele controle.
  • Leervermogen. Verschillende aspecten van leervermogen gedurende de kinderjaren.

Afname, scoring en rapportage

Voor de afname van de Griffiths lll is een kit met materiaal nodig. Overige benodigdheden zijn een 3-delige (Engelstalige) handleiding, een scoreformulier en een tekenboek. De afname duurt ongeveer 60 minuten. Met behulp van het scoreformulier kan een profiel worden samengesteld voor het niveau van de verschillende ontwikkelingsgebieden.
Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De normen zijn uit 2015 en zijn gebaseerd op een steekproef van 426 Engelse en Ierse kinderen van 0 tot 6 jaar oud.

Jaar van uitgave

2015

Ref-ID:52799   P-ID:52798

Artikel Hinzugefügt