• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
HiPIC

HIPIC Hiërarchische persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen

door Ivan Mervielde, Filip De Fruyt

Downloads

Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
HiPIC startpakket Nederlandse versie (handleiding, 5 vragenboekjes, 20 zelfscorende antwoordformulieren, 20 profielformulieren, in HiPIC-box)
HiPIC startpakket Nederlandse versie (handleiding, 5 vragenboekjes, 20 zelfscorende antwoordformulieren, 20 profielformulieren, in HiPIC-box)
productnummer: 5701501
€ 210,00
Exclusief BTW
bladwijzer
HiPIC startpakket Vlaamse versie (handleiding, 5 vragenboekjes, 20 zelfscorende antwoordformulieren, 20 profielformulieren, in HiPIC-box)
HiPIC startpakket Vlaamse versie (handleiding, 5 vragenboekjes, 20 zelfscorende antwoordformulieren, 20 profielformulieren, in HiPIC-box)
productnummer: 5701502
€ 207,00
Exclusief BTW
bladwijzer
HiPIC handleiding
productnummer: 5701503
€ 72,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 HiPIC vragenboekjes Vlaamse versie
productnummer: 5701504
€ 28,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 HiPIC vragenboekjes Nederlandse versie
productnummer: 5701505
€ 31,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 HiPIC zelfscorende formulieren
productnummer: 5701506
€ 73,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 HiPIC profielformulieren
productnummer: 5701507
€ 34,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

HiPIC, 10 afnames in HTS
productnummer: HNL22450
€ 67,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

De HiPIC is geschikt voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar. De resultaten bieden een beschrijving van de persoonlijkheid; deze kan bruikbaar zijn bij diagnostiek, behandeling en begeleiding, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in dynamiek binnen het gezin. De vragenlijst is niet gericht op persoonlijkheidsstoornissen.

Andere talen

De HiPIC is ook verkrijgbaar in het Frans.

Beschrijving

De HiPIC is een dimensionele vragenlijst volgens het vijffactorenmodel van de persoonlijkheid: de Big Five. De vragenlijst is gebaseerd op internationaal onderzoek naar de structuur en onderliggende dimensies van vrije beschrijvingen van ouders over de persoonlijkheid van hun kinderen.  

Dimensies en facetten Voorbeeldvragen
Emotionele stabiliteit
Angst
Maakt zich vlug zorgen over iets.
Zelfvertrouwen
Neemt gemakkelijk beslissingen.
Extraversie
Energie
Heeft veel energie.
Expressiviteit
Houdt gevoelens en gedachten voor zichzelf.
Optimisme
Ziet de zonnige kant van dingen.
Verlegenheid
Zoekt contact met nieuwe klasgenoten.
Vindingrijkheid
Creativiteit
Heeft plezier in het creëren van iets.
Intellect
Heeft vlug inzicht in iets.
Nieuwsgierigheid
Leert graag iets bij.
Welwillendheid
Altruïsme
Verdedigt de zwakkeren.
Dominantie
Speelt de baas.
Egocentrisme
Kan moeilijk met anderen iets delen.
Gehoorzaamheid
Gehoorzaamt zonder protest.
Irriteerbaarheid
Is vlug op de tenen getrapt.
Consciëntieusheid
Concentratie
Werkt met volgehouden aandacht.
Doorzettingsvermogen
Houdt vol tot het doel bereikt is.
Ordelijkheid
Laat alles rondslingeren.
Prestatiemotivatie
Wil in alles uitblinken.

Afname, scoring en rapportage

De HiPIC bestaat uit 144 korte gedragsbeschrijvende items. Ouders of anderen die het kind zeer goed kennen wordt gevraagd op een vijfpuntsschaal aan te geven hoe kenmerkend bepaald gedrag voor het kind is. Het invullen van de HiPIC duurt ongeveer 25 minuten, en de scoring duurt ongeveer 10 minuten. Het profielformulier geeft een duidelijk overzicht van de normscores op de 5 dimensies inclusief onderliggende facetten.
U kunt ook kiezen voor digitale afname met HTS: er wordt dan automatisch een rapport met alle scores voor u aangemaakt.

Overweegt u om de HiPIC digitaal in te zetten? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor het aanvraagformulier proefafname in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Representatieve Vlaamse (6-13 jaar) en Nederlandse (6-12 jaar) populatienormen uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Informanten Vlaamse versie: moeders, vaders en leerkrachten. Informanten Nederlandse versie: moeders.

Jaar van uitgave

2009

Bekijk ook eens

DAPP-SF-A

DAPP-SF-A Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten

DAPP-SF Adolescentenversie door Noor Tromp, Hans Koot, W. John Livesley, Douglas N. Jackson

De DAPP-SF-A is een zelfrapportagevragenlijst waarmee 18 verschillende dimensies van persoonlijkheidspathologie in kaart worden gebracht, die verdeeld zijn over 4 domeinen. Deze dimensies zijn relevant voor classificatiesystemen als DSM-IV/DSM-5 en ICD-10. Het alles-of-niets-principe van de DSM-IV d…

Leverbaar als:
Bekijken
DESSA

DESSA Vragenlijst over sociaal-emotionele competenties

door Paul LeBuffe, Jack A. Naglieri, Valerie B. Shapiro

Met de DESSA worden sociaal-emotionele competenties van kinderen in de basisschoolleeftijd in kaart gebracht. Op basis van gedragsbeoordelingen wordt bepaald of kinderen adequaat willen en kunnen handelen in sociale situaties buiten de klassikale context.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52677   P-ID:52676

Artikel Hinzugefügt