PEERS Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met ontwikkelings- en autismespectrumstoornissen

PEERS Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met ontwikkelings- en autismespectrumstoornissen

Handleiding voor trainers

door Elisabeth A. Laugeson, Fred Frankel

Boek
Boek
PEERS Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met ontwikkelings- en autismespectrumstoornissen
ISBN: 9789492297228
2021, 384 Pagina's
€ 36,70
Exclusief BTW
bladwijzer
PEERS Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met ontwikkelings- en autismespectrumstoornissen

Beschrijving

Bij de PEERS handleiding voor trainers zijn een aantal aanvullende materialen beschikbaar om door ouders, jongeren en trainers in de trainingen te worden gebruikt. Klik hier voor deze aanvullende materialen.

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Beperkte sociaal-communicatieve competenties vormen de kern van een autismespectrumstoornis.De adolescentie vormt voor veel jongeren met een autismespectrumstoornis een uitdaging, doordat er in deze levensfase een groot beroep gedaan wordt op sociale en communicatieve vaardigheden om te komen tot de acceptatie door leeftijdsgenoten.Lang werd verondersteld dat er weinig uitzicht was op verbeteringen in de sociale competenties van mensen met autisme. Recenter onderzoek toont echter aan dat bij een deel van de mensen met autisme een positieve ontwikkeling van sociale competenties mogelijk is. Deze ontwikkeling kan extra gestimuleerd worden door middel van sociale vaardigheidstrainingen. Deze trainingen zijn gericht op het via bewuste cognitieve processen expliciet aanleren en intrainen van sociaal bewustzijn, sociaal redeneren en sociaal handelen.

Het Amerikaanse Program for the Education and Enrichment of Relational Skills (PEERS) van Elisabeth Laugeson en Fred Frankel is een sociale vaardigheidstraining die specifiek ontwikkeld is voor middelbare scholieren van 12-18 jaar met een autismespectrumstoornis, die gemotiveerd zijn om vriendschappen te sluiten en te onderhouden.

De PEERS handleiding voor trainers bevat 14 volledig uitgeschreven wekelijkse groepsbijeenkomsten, waarin met allerlei werkvormen en met betrokkenheid van de ouders sociale vaardigheden worden aangeleerd. In de PEERS-training komen onderwerpen aan bod die voor het sociaal functioneren van adolescenten cruciaal zijn: gespreksvaardigheden, het kiezen van geschikte vrienden, gepast gebruik van humor, het mengen in een gesprek en het afronden van een gesprek, afspreken met vrienden, en het omgaan met afwijzing, meningsverschillen, geruchten of roddels.

Het unieke van deze veertien weken durende groepstraining is dat de inhoud gebaseerd is op het aanleren van gedrag waarvan in antropologisch onderzoek is aangetoond dat dit vertoond wordt door ‘sociaal succesvolle’ jongeren. Dat wil zeggen jongeren die goed liggen bij leeftijdsgenoten, die dus geaccepteerd en zelfs gewaardeerd worden. De training betreft dus het intrainen van ‘ecologisch valide gedrag’; gedrag waarvan in de realiteit is gebleken dat het succes (sociale acceptatie of sociale status) oplevert.

Nederlandse bewerking van PEERS is van Kirstin Greaves-Lord, BJ van Pelt, Gabrine Jagersma & Sophie Jacobs. Zij hebben de werking van deze training in de Nederlandse populatie uitgebreid onderzocht en aangetoond dat het aanleren van ecologisch valide sociaal gedrag één van de unieke en zeer werkzame kenmerken is van PEERS. Door de PEERS handleiding te vertalen, te onderzoeken en nu breder te implementeren in ons Nederlandse zorgsysteem, hopen zij adolescenten met een autismespectrumstoornis en hun ouders zo goed mogelijk én passend te ondersteunen bij het maken en behouden van vrienden.

Dit boek is essentiële lectuur voor elke clinicus of onderzoeker die werkt met tieners met autismespectrumstoornissen.

Dr. Elizabeth Laugeson is klinisch psycholoog en universitair hoofddocent aan de afdeling Psychiatrie aan het UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior. Zij is de oprichter en directeur van de UCLA PEERS-kliniek. Als de ontwikkelaar van PEERS heeft zij tienduizenden professionals in de geestelijke gezondheidszorg, opvoeders en gezinnen over de hele wereld opgeleid, en is zij toegewijd aan het ontwikkelen, testen en verspreiden van evidence-based behandelingen om sociale vaardigheden te verbeteren voor mensen met neurologische ontwikkelingsstoornissen. Als een van de enige empirisch ondersteunde en internationaal erkende sociale vaardigheidsprogramma's voor autistische jongeren, worden haar programma's momenteel gebruikt in meer dan 125 landen en zijn vertaald in meer dan een dozijn talen

Dr. Fred Frankel, is hoogleraar aan de afdeling psychiatrie van de UCLA. Sinds 1982 is Dr. Frankel de directeur van de UCLA Parent Training en Children's Friendship Programs.

Bekijk ook eens

Zelfregulatie bij jongeren met autisme

Beter omgaan met onrecht, boosheid en frustratie door Jeroen Bartels

Veel jongeren met autisme hebben moeite met zelfregulatie. Ze worden vaak boos of raken gefrustreerd, waardoor ze - meestal onbedoeld - agressief kunnen reageren of ruzie krijgen. In Zelfregulatie bij jongeren met autisme leren jongeren met autisme beter omgaan met boosheid, onrecht en frustratie.

Leverbaar als:
Bekijken

Succesvol aan het werk met autisme

Hoe laat je het talent van mensen met autisme tot bloei komen? door Maarten van Klaveren

In Succesvol aan het werk met autisme laat Maarten van Klaveren zien dat het met de juiste hulp en aanpassingen voor mensen met autisme goed mogelijk is om passend werk te vinden dan wel te behouden.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729122_M   P-ID:5729122_M

Artikel Hinzugefügt