Positiviteitstest handleiding
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
PT

PT Positiviteitstest

door Gian Vittorio Caprara, Guido Alessandri, Patrizia Steca

Downloads

Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
Positiviteitstest handleiding
productnummer: 5704302
€ 55,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Positiviteitstest, 10 afnames in HTS 5
productnummer: HNL23750
€ 80,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Positiviteitstest handleiding

Doel en doelgroep

De Positiviteitstest is een vragenlijst waarmee op basis van zelfrapportage in kaart wordt gebracht in hoeverre iemand een positieve houding heeft ten opzichte van zichzelf, anderen, en zijn of haar toekomst.
De Positiviteitstest is door de korte afnametijd zeer geschikt om in te zetten als onderdeel van een grotere testbatterij, en kan gebruikt worden in de volgende toepassingsgebieden:

  • HR assessment (bij selectie als voorspeller van werkprestaties, burn-out, etc.)
  • Loopbaanbegeleiding (om mensen te helpen bij de aanpak van pessimisme, gebrek aan besluitvorming, etc.)
  • Klinische diagnostiek (als screeningsinstrument voor internaliserende en externaliserende problemen)

Andere talen

De Positiviteitstest is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Italiaans.

Beschrijving

De Positiviteitstest geeft resultaten voor twee algemene schalen: Positiviteit en Positieve oriëntatie. Hierbij wordt binnen de schaal Positieve oriëntatie onderscheid gemaakt tussen drie facetten:

  • Zelf-oriëntatie
  • Ander-oriëntatie
  • Toekomst-oriëntatie

Daarnaast worden er scores gegeven voor twee validiteitsschalen om de betrouwbaarheid van de rapportage vast te stellen: Heroïsch zelfbeeld en Moralistisch zelfbeeld.

Afname, scoring en rapportage

De vragenlijst bestaat uit diverse uitspraken waarbij mensen op een vijfpuntsschaal moeten aangeven in hoeverre de beschrijvingen op hen van toepassing zijn. Afname van de vragenlijst duurt circa 5 minuten. De Positiviteitstest kan alleen digitaal worden afgenomen in HTS 5. Hierbij worden de scores automatisch berekend en kunt u gemakkelijk een kant-en-klaar rapport downloaden.

Overweegt u om de PT aan te schaffen? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Stuur hiervoor een e-mail naar advies@hogrefe.nl en ontvang een link om de test online in te vullen.


Kwalificatieniveau: niveau A

Normen

Er zijn normen beschikbaar voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die representatief zijn voor de Nederlandse populatie.

Jaar van uitgave

2014

Ref-ID:52762 P-ID:52761

Artikel Hinzugefügt