RCFT introductory kit (includes manual, supplement, 50 test booklets and stimulus card)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
RCFT

RCFT Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (Engelstalig)

door Kelly Meyers, John Meyers

Pen-en-papier
Pen-en-papier
RCFT introductory kit (includes manual, supplement, 50 test booklets and stimulus card)
productnummer: 5710201
€ 405,00
Exclusief BTW
bladwijzer
RCFT Professional Manual with Supplement
productnummer: 5710202
€ 160,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 RCFT Test Booklets
productnummer: 5710203
€ 245,00
Exclusief BTW
bladwijzer
RCFT Stimulus Card
productnummer: 5710204
€ 50,00
Exclusief BTW
bladwijzer
BQSS introductory kit for adults (includes manual, 50 scoring booklets, 50 response sheets, stimulus card, reference guide, scoring templates, metric ruler)
BQSS introductory kit for adults (includes manual, 50 scoring booklets, 50 response sheets, stimulus card, reference guide, scoring templates, metric ruler)
productnummer: 5710301
€ 340,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 BQSS Scoring Booklets
productnummer: 5710303
€ 130,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 BQSS Response Sheets
productnummer: 5710304
€ 65,00
Exclusief BTW
bladwijzer
DSS-ROCF introductory kit for children 5-14 (includes manual, stimulus card, 50 response sheets, 25 scoring booklets)
DSS-ROCF introductory kit for children 5-14 (includes manual, stimulus card, 50 response sheets, 25 scoring booklets)
productnummer: 5710401
€ 285,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 DSS-ROCF Scoring Booklets
productnummer: 5710403
€ 115,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 DSS-ROCF response Sheets
productnummer: 5710404
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
RCFT introductory kit (includes manual, supplement, 50 test booklets and stimulus card)

Doel en doelgroep

Bij neuropsychologisch onderzoek vormt het in kaart brengen van de visueel-ruimtelijke vaardigheden en het visueel-ruimtelijk geheugen een belangrijk onderdeel. Daarmee kunnen onder andere patiënten met cognitieve stoornissen die wijzen op mogelijk hersenletsel worden onderscheiden van normale patiënten.

Beschrijving

De kandidaat moet de figuur van Rey-Osterrieth natekenen. Daarmee worden de visueel-ruimtelijke vaardigheden en het visueel-ruimtelijk geheugen gemeten.

De RCFT heeft een gestandaardiseerde procedure voor het afnemen en scoren. De kandidaat tekent het figuur eerst na van een voorbeeld. Na een pauze waarin de kandidaat andere opdrachtjes krijgt moet hij of zij uit het geheugen de figuur nogmaals maken, zonder voorbeeld. Na een half uur van andere opdrachten wordt deze opdracht nogmaals gegeven. Tot slot krijgt de kandidaat een aantal figuren te zien waarvan hij of zij moet aangeven of ze onderdeel waren van het figuur uit de opdracht.

Afname van de RCFT levert scores op op de volgende onderdelen:

  • Visueel-ruimtelijke vaardigheid (copy trial)
  • Visueel-ruimtelijk geheugen, bestaande uit:
    • Direct geheugen (immediate recall)
    • Uitgesteld geheugen (delayed recall)
    • Herkenning (recognition)

Afname, scoring en rapportage

De RFCT wordt individueel afgenomen. De afnametijd is ongeveer 45 minuten, inclusief een onderbreking van 30 minuten.

Voor de R(O)CFT bestaan verschillende scoringssystemen: De Rey Complex Figure Test and Recognition Trial van Meyers & Meyers is het meest uitgebreide kwantitatieve scoringssysteem. Het Developmental Scoring System van Bernstein & Waber (DSS) is bedoeld voor kinderen (5-14 jaar) en ontwikkelingsgericht. Er wordt gekeken of de prestatie van een kind op deze test leeftijdsadequaat is. Naast kopie en herinnering worden vier kwalitatieve procesmaten gekwantificeerd: organisatie, stijl, nauwkeurigheid en fouten. Het Boston Qualitative Scoring System van Stern (BQSS) is het meest uitgebreide kwalitatieve scoringssysteem voor volwassenen. De BQSS kwantificeert naast kopie en herinnering 17 kwalitatieve procesmaten (planning, nauwkeurigheid etc).

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Er zijn Amerikaanse normen beschikbaar, gebaseerd op 601 volwassenen en 505 kinderen/adolescenten.

Bekijk ook eens

VAT

VAT Visuele associatietest

door Jaap Lindeboom, Ben Schmand, Sascha Meyer, Jos de Jonghe

Geschikt voor het signaleren van amnesie. Personen met dementie van het Alzheimertype kunnen worden onderscheiden van personen met andere vormen van dementie en niet-demente personen.]]

Leverbaar als:
Bekijken
d2

d2 Aandachts- en concentratietest

door Rolf Brickenkamp, Paul Oosterveld

Een snelle en betrouwbare maat voor selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en concentratievermogen, geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Dé standaard voor het meten van aandacht, waarbij in een reeks symbolen binnen korte tijd de juiste stimuli moeten worden weggestreept.]]

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52680   P-ID:45423

Artikel Hinzugefügt