VAT startpakket (handleiding, platenboeken A+B en C+D, formulieren A+B en C+D, in box)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
VAT

VAT Visuele associatietest

door Jaap Lindeboom, Ben Schmand, Sascha Meyer, Jos de Jonghe

Downloads

Handleiding en materialen
Pen-en-papier
Pen-en-papier
50 VAT scoreformulieren A+B
productnummer: 5703804
€ 65,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 VAT scoreformulieren C+D
productnummer: 5703810
€ 65,00
Exclusief BTW
bladwijzer
VAT handleiding (vernieuwde versie 2014)
productnummer: 5703813
€ 75,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 VAT scoreformulieren E+F
productnummer: 5703816
€ 65,00
Exclusief BTW
bladwijzer
VAT startpakket (handleiding, platenboeken A+B en C+D, formulieren A+B en C+D, in box)
productnummer: 405703801
€ 383,00
Exclusief BTW
bladwijzer
VAT platenboek/picture booklet/Abbildungen A+B
productnummer: 405703803
€ 89,00
Exclusief BTW
bladwijzer
VAT platenboek/picture booklet/Abbildungen C+D
productnummer: 405703809
€ 89,00
Exclusief BTW
bladwijzer
VAT platenboek/picture booklet/Abbildungen E+F
productnummer: 405703819
€ 89,00
Exclusief BTW
bladwijzer
VAT startpakket (handleiding, platenboeken A+B en C+D, formulieren A+B en C+D, in box)

Doel en doelgroep

De nieuwe parallelversies E+F zijn vanaf nu te bestellen.

De VAT Visuele associatietest is bedoeld voor het signaleren van anterograde amnesie. Personen met dementie van het Alzheimer-type kunnen worden onderscheiden van personen met andere vormen van dementie en niet-demente personen.

Geschikt voor personen bij wie sprake is van ernstige geheugenproblemen en/of bij wie dementie vermoed wordt.

Andere talen

De VAT is bij Hogrefe ook beschikbaar in het Duits en Engels.

Beschrijving

De VAT is gebaseerd op een klassieke geheugentechniek: visueel associëren. Door een te onthouden object (doelstimulus) gekoppeld aan een ander object (cue) te laten zien, kan de doelstimulus nog lang worden opgeroepen door het vertonen van de cue.

In 2014 is de VAT geheel herzien en uitgebreid met twee nieuwe parallelversies (C en D). In 2021 is de VAT uitgebreid met nog twee parallelversies (E en F)

Er zijn zes varianten van de VAT: vorm A, B, C en D (elk 6 items), en twee lange vormen (elk 12 items). Vorm A tot en met D kunnen als parallelversies gebruikt worden. De items van de test bestaan uit tweevoudige en enkelvoudige plaatjes. Op de enkelvoudige cueplaten wordt één object afgebeeld. Op de tweevoudige associatieplaten wordt een combinatie getoond van de cue samen met een ander object dat als doelstimulus fungeert.

Afname, scoring en rapportage

Bij vorm A tot en met D worden eerst de enkelvoudige platen getoond en vervolgens de tweevoudige platen. Als daarna de cueplaten weer worden getoond, wordt gescoord in welke mate de patiënt zich het bijbehorende object herinnert.
Bij de Lange vormen worden meteen de associatieplaten getoond. Vervolgens moeten bij de cueplaten de bijbehorende objecten worden genoemd.
Het platenboek C+D bevat ten slotte nog herkenningsvarianten, waarbij de doelstimulus moet worden aangewezen op een pagina met vier afbeeldingen.

Na de afname kan het aantal correcte antwoorden vergeleken worden met de normtabellen in de handleiding.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De normen voor vorm A-D zijn gebaseerd op gegevens van Nederlandse 65- tot 85-jarigen (N=204). Voor de lange vormen zijn er normscores voor Nederlandse 16- tot 62-jarigen, gebaseerd op gegevens van 540 patiënten.

Binnen de onderzochte groepen werd een hoge interne consistentie en test-hertestbetrouwbaarheid vastgesteld. Uit het validiteitsonderzoek bleek dat de VAT goed in staat was de ziekte van Alzheimer te onderscheiden van andere vormen van dementie.

Jaar van uitgave

2014

Ref-ID:52747 P-ID:19145

Artikel Hinzugefügt