VAT-E startpakket (handleiding, platenboek en 50 scoreformulieren, in box)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
VAT-E

VAT-E Visuele associatietest - Extended

door Sascha Meyer, Jos de Jonghe

Pen-en-papier
Pen-en-papier
VAT-E startpakket (handleiding, platenboek en 50 scoreformulieren, in box)
productnummer: 5704701
€ 269,00
Exclusief BTW
bladwijzer
VAT-E handleiding
productnummer: 5704702
€ 81,00
Exclusief BTW
bladwijzer
VAT-E platenboek
productnummer: 5704703
€ 103,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 VAT-E scoreformulieren
productnummer: 5704704
€ 85,00
Exclusief BTW
bladwijzer
VAT-E startpakket (handleiding, platenboek en 50 scoreformulieren, in box)

Doel en doelgroep

De Visuele associatietest - Extended (VAT-E) is bedoeld voor het signaleren van mogelijk onderpresteren en het signaleren van een episodische geheugenstoornis bij volwassenen.
De VAT-E kan ingezet worden in klinische situaties waar onderpresteren mogelijk een rol kan spelen. Tevens kan de VAT-E ingezet worden bij personen bij wie sprake is van geheugenproblemen.

Beschrijving

Een persoon presteert onder indien deze minder goed presteert dan hij feitelijk zou moeten kunnen presteren. Een episodische geheugenstoornis kenmerkt zich door problemen met de opslag van nieuwe informatie, wat blijkt uit gebrekkige herinnering van deze informatie.

De VAT-E is gebaseerd op de items van de vier parallelversies van de Visuele associatietest (VAT). De toevoeging van de VAT-E op de VAT is dat deze ook geschikt is voor het signaleren van mogelijk onderpresteren.
De VAT-E bestaat uit vier symptoomvaliditeitsschalen, gebaseerd op herkenning, en drie geheugenschalen, gebaseerd op visuele associatie.

Het platenboek bestaat uit 24 kaarten met leeritems, 24 herkenningskaarten (waarop het leeritem en het geassocieerde item te zien zijn) en 12 meerkeuzekaarten (bestaande uit de laatste 12 leeritems met een 4-keuze herkenningskaart).

Afname, scoring en rapportage

Afname van de VAT-E duurt ongeveer 15 minuten (exclusief 15 minuten tijdsinterval).
De twee symptoomvaliditeitsschalen 'onmiddellijke herkenning' en 'uitgestelde herkenning' worden als eerste afgenomen, met een 15 minuten tijdsinterval ertussen. Vervolgens worden de drie geheugenschalen 'gepaarde associatie', 'vrije reproductie' en 'meerkeuze' afgenomen. Alle antwoorden worden op het scoreformulier genoteerd. Aan het einde kunnen de andere twee symptoomvaliditeitsschalen berekend worden, namelijk de consistentie tussen onmiddellijke- en uitgestelde herkenning en de combinatie van vrije reproductie en meerkeuze.

De scores op de symptoomvaliditeitsschalen kunnen vergeleken worden met de cut-offscores en de geheugenschalen kunnen vergeleken worden met de percentielscores in de handleiding.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De symptoomvaliditeitsschalen hebben cut-offscores en de geheugenschalen hebben normtabellen. Deze zijn gebaseerd op de gegevens van 450 personen (18-88 jaar) die verzameld zijn in de periode januari 2014 t/m juni 2016.

Jaar van uitgave

2017

Bekijk ook eens

VAT

VAT Visuele associatietest

door Jaap Lindeboom, Ben Schmand, Sascha Meyer, Jos de Jonghe, Sanne Franzen, Esther van den Berg, Janne Papma

Geschikt voor het signaleren van amnesie. Personen met dementie van het Alzheimertype kunnen worden onderscheiden van personen met andere vormen van dementie en niet-demente personen.

Leverbaar als:
Bekijken
ADI-NL

ADI-NL Depressievragenlijst

door Machteld van Leeuwen, Jos de Jonghe

De ADI-NL is een beknopte zelfbeoordelingsvragenlijst over symptomen van depressie en symptoomvaliditeit bij volwassenen van 18 jaar of ouder. De ADI-NL is bedoeld om de ernst van de depressieve klachten in te schatten en te signaleren of er eventueel sprake is van overrapportage.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52812   P-ID:52811

Artikel Hinzugefügt