• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
IDT

IDT Interactieve tekentest voor wederkerig gedrag

door Hans Koot, Tineke Backer van Ommeren-van der Meer, Sander Begeer

Downloads

Pen-en-papier
Pen-en-papier
IDT startpakket (handleiding, scoreformulieren, viltstiften, smileyformulier)
productnummer: 5705101
€ 256,00
Exclusief BTW
bladwijzer
IDT handleiding
productnummer: 5705102
€ 137,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 IDT scoreformulieren
productnummer: 5705103
€ 102,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

Voor het vaststellen van een autismespectrumstoornis en de ernst daarvan is het noodzakelijk om beperkingen in wederkerig gedrag betrouwbaar te meten. De IDT is specifiek ontworpen om het niveau van wederkerigheid vast te stellen door het creëren van een ongestructureerde maar natuurlijk interactie waarin wederkerig gedrag zichtbaar wordt gemaakt. Hierdoor kan de IDT een bijdrage leveren aan diagnostisch onderzoek. De test is bruikbaar voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Verbale communicatie is niet noodzakelijk waardoor de test kan worden ingezet bij slechthorende of dove jeugdigen. Ook kan de test ingezet worden bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking (IQ > 60).

Beschrijving

De IDT is een test waarbij een kind en de testleider samen een tekening maken. De testleider en kind teken om de beurt en de testleider tekent volgens een gestandaardiseerd protocol. De reacties van het kind worden volgens een vaste procedure gescoord, waardoor niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief een oordeel gegeven kan worden over het wederkerig gedrag, aan de hand van de reacties van het kind.

Lees hier een interview met een van de auteurs.

Afname, scoring en rapportage

Afname van de test duurt ongeveer 10 minuten. De testleider scoort tijdens of na afloop elke tekenactie van het kind. Er worden een totaalscore en vier schaalscores berekend, welke geïnterpreteerd kunnen worden als klinisch of gemiddeld.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De normen zijn verzameld in de periode 2009 tot 2016 bij kinderen met ASS (N=225, 192 jongens) en kinderen zonder ASS (N=109, 73 jongens).

Jaar van uitgave

2017

Bekijk ook eens

SRS-2

SRS-2 Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen

door Herbert Roeyers, Martine Thys, Celina Druart, Maarten De Schryver, Mark Schittekatte

De SRS-2 brengt bij kinderen de ernst van sociale beperkingen in kaart die gepaard gaan met autismespectrumstoornissen. Bijzonder geschikt als screeningsinstrument.

Leverbaar als:
Bekijken
SIVT

SIVT Sociale informatieverwerkingstest

door Maaike van Rest, Aart Vriens, Walter Matthys, Maroesjka van Nieuwenhuijzen

De SIVT is een interactieve, digitale test en heeft twee verschillende versies: een versie voor kinderen (8-12 jaar) en een versie voor jongeren (13-17 jaar). De test wordt afgenomen met een tablet of laptop en bestaat uit filmpjes van sociale probleemsituaties waarover het kind vragen beantwoordt. …

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:54191   P-ID:54190

Artikel Hinzugefügt