CSBI startpakket (handleiding, 50 vragenformulieren, 50 digitale scoringen)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
CSBI

CSBI Vragenlijst over seksueel gedrag bij jonge kinderen

door Eva Verlinden, Francien Lamers-Winkelman

Downloads

Pen-en-papier
Pen-en-papier
CSBI startpakket (handleiding, 50 vragenformulieren, 50 digitale scoringen)
productnummer: 5704901
€ 245,00
Exclusief BTW
bladwijzer
CSBI handleiding
productnummer: 5704902
€ 87,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 CSBI vragenformulieren + digitale scoring in HTS 5
productnummer: 5704903
€ 158,00
Exclusief BTW
bladwijzer
CSBI startpakket (handleiding, 50 vragenformulieren, 50 digitale scoringen)

Doel en doelgroep

De CSBI is een seksuele gedragsvragenlijst. De vragenlijst is bedoeld voor het in kaart brengen van seksueel (afwijkend) gedrag bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar. De CSBI is tevens bruikbaar voor de evaluatie van kinderen die seksueel misbruikt zijn of waaromtrent een vermoeden van seksueel misbruik bestaat. De resultaten kunnen gebruikt worden als handvat bij een diagnostisch interview en bij het opstellen van een behandelplan.

Beschrijving

De CSBI kan in de klinische praktijk gebruikt worden bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar die al dan niet (vermoedelijk) seksueel misbruik hebben meegemaakt. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouder of verzorger van het kind.

De uitkomsten van de CSBI zijn ook belangrijk met het oog op de planning voor specifieke interventies en het monitoren van de effectiviteit van de behandeling.

De CSBI kan afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd worden door professionals en mag alleen gebruikt worden als onderdeel van een uitgebreid diagnostisch proces.

De CSBI geeft scores op drie schalen:

  • Totaalscore
    Totaalscore van de negen domeinen van seksueel gedrag: grenzenloosheid, exhibitionisme, sekse specifiek gedrag, zelf stimulatie, seksuele angst, seksuele interesse, seksuele intrusie, seksuele kennis, voyeurisme.
  • Ontwikkelingsgerelateerd seksueel gedrag (OSG)
    Deze schaal geeft gedrag weer dat passend is bij leeftijd en sekse.
  • Seksueel misbruik gerelateerd gedrag (SGG)
    Bestaat uit items die, op basis van empirisch onderzoek, gerelateerd zijn aan een geschiedenis van seksueel misbruik.

Lees hier een interview met de auteurs.

Afname, scoring en rapportage

Voor de meeste ouders/verzorgers duurt het invullen 5 tot 8 minuten, en 15 minuten als de items worden voorgelezen.

De CSBI wordt op papier ingevuld, de scoring gebeurt online in HTS 5: er wordt automatisch een rapport met alle scores voor u aangemaakt.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Er zijn representatieve normen voor de Nederlandse bevolking beschikbaar voor de CSBI Totaalscore en de OSG- en de SGG-schaal voor de zes leeftijd-bij-geslacht combinaties (2- tot en met 5-jarige jongens en meisjes, 6- tot en met 9-jarige jongens en meisjes, en 10- tot en met 12-jarige jongens en meisjes).

Jaar van uitgave

2016

Ref-ID:52795 P-ID:52794

Artikel Hinzugefügt