• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
ADAPT

ADAPT vragenlijst voor adaptief gedrag

door Femke Jonker, Henk Nijman

Downloads

Handleiding en materialen
Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
ADAPT startpakket (handleiding, 25 vragenlijsten, 25 profielformulieren, in box)
productnummer: 5706801
€ 150,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ADAPT handleiding
productnummer: 5706802
€ 85,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 ADAPT vragenlijsten + 25 profielformulieren
productnummer: 5706803
€ 65,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

ADAPT digitaal startpakket (handleiding in HTS + 10 afnames)
productnummer: 5706806
€ 111,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ADAPT, 10 afnames in HTS
productnummer: HNL60850
€ 26,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

Bekijk hier een filmpje over adaptief gedrag en hoe je dat betrouwbaar in kaart kunt brengen, onder andere met de ADAPT:

De ADAPT is een korte observatievragenlijst om adaptieve vaardigheden van volwassenen (16+) in kaart te brengen. De ADAPT meet vaardigheden die belangrijk zijn voor het (onafhankelijk) functioneren in onze maatschappij, zoals vaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, sociale contacten of het omgaan met geld en post.

Het adaptief vermogen is veelal verminderd in personen met een verstandelijke beperking; voor deze doelgroep is de ADAPT dan ook een passend instrument. Echter, de ADAPT is ook inzetbaar bij doelgroepen zonder verstandelijke beperking waarvan men het adaptief vermogen in kaart wil brengen. Denk hierbij aan mensen met een autismespectrumstoornis of niet-aangeboren hersenletsel, dementie, forensisch psychiatrische patiënten, gedetineerden in een resocialisatietraject of mensen met specifieke lichamelijke beperkingen (bijvoorbeeld visueel).

Het inzetten van de ADAPT kan verschillende doelen dienen:

  • Een indicatie krijgen van de ernst van een verstandelijke beperking
  • Een sterkte-zwakteanalyse maken van de vaardigheden van de cliënt
  • Een inschatting maken van de ondersteuningsbehoeften
  • Als evaluatie-instrument bij het trainen van vaardigheden

Beschrijving

De ADAPT is tussen 2016 en 2020 ontwikkeld op basis van wetenschappelijke standaarden en vindt zijn oorsprong in de Nederlandse klinische praktijk. De vragenlijst wordt ingevuld door een (volwassen) informant die goed zicht heeft op de vaardigheden van de cliënt: bijvoorbeeld een familielid, begeleider of hulpverlener. De informant wordt gevraagd om aan te geven in welke mate de cliënt verschillende adaptieve vaardigheden uitvoert. Ook kan worden aangegeven of de vaardigheid ‘leerbaar’ is en of de vraag ‘op inschatting’ is ingevuld.

De ADAPT bestaat uit 62 vragen die zijn verdeeld over acht schalen:

Basale zelfzorg, hygiëne en verantwoord eten; huishoudelijke vaardigheden; maatschappelijke vaardigheden; sociale afstemming; toepassen van schoolse vaardigheden; omgaan met geld, post en verzekeringen; dagstructuur en daginvulling; verstandige keuzes maken.

Lees hier een interview met een van de auteurs: Femke Jonker.

Afname, scoring en rapportage

Het invullen van de ADAPT duurt 10-15 minuten en het scoren en interpreteren circa 10 minuten. Het profielformulier levert een overzicht op van de schaalscores, een totaalscore en het bijpassende intelligentieniveau (voornamelijk interessant bij cliënten met een verstandelijke beperking). Daarnaast geeft het formulier weer hoeveel items op inschatting zijn ingevuld en als leerbaar worden geschat. Ook kunnen de schaalscores in een profiel worden ingetekend, om een visuele weergave van de sterktes en zwaktes of eventuele vooruitgang of achteruitgang te verkrijgen.

De ADAPT kan ook digitaal worden afgenomen in ons testplatform HTS. De afname vindt dan online (op locatie of op afstand) plaats en er wordt automatisch een rapport met alle scores aangemaakt. Bij ‘Downloads’ kunt u een voorbeeldrapport bekijken.

Overweegt u om de ADAPT digitaal in te zetten? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor het aanvraagformulier proefafname in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De totaalscore kan worden vergeleken met de gemiddelde scores van referentiegroepen met verschillende intelligentieniveaus (MVB, LVB, zwakbegaafd, benedengemiddeld). Ook zijn er gemiddelden beschikbaar voor verschillende leeftijdsgroepen, woonsituaties en psychiatrische groepen.

De gegevens werden tussen 2016 en 2020 in Nederland verzameld in de klinische praktijk (n = 3.860). De ADAPT maakt geen gebruik van normen voor de algemene populatie.

Jaar van uitgave

2021

Bekijk ook eens

ABAS-3

ABAS-3 Schaal voor adaptief gedrag

door Bea Kreemers, Jarymke Maljaars, Veerle Briers, Siel Bulteel, Gert Storms, Bea Maes, Ilse Noens

Met de ABAS-3 kan het adaptieve gedrag van kinderen en volwassenen in kaart gebracht worden.

Leverbaar als:
Bekijken
SCIL

SCIL Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking

door Hendrien Kaal, Henk Nijman, Xavier Moonen

De SCIL is geschikt om snel te screenen op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB). Het gaat om een zeer korte screeningslijst die geschikt is voor jongeren (14-17) en volwassenen.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:60162   P-ID:60161

Artikel Hinzugefügt