• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
PPI-R

PPI-R Vragenlijst voor psychopathische persoonlijkheidstrekken

door Katarzyna Uzieblo, Bruno Verschuere, Marko Jelicic, Gina Rossi, Christine Maesschalck, Geert Crombez

Downloads

Pen-en-papier
Pen-en-papier
PPI-R startpakket (handleiding, 5 PPI-R vragenboekjes, 10 PPI-R antwoordformulieren, 10 PPI-R profielformulieren, in PPI-R-box)
PPI-R startpakket (handleiding, 5 PPI-R vragenboekjes, 10 PPI-R antwoordformulieren, 10 PPI-R profielformulieren, in PPI-R-box)
productnummer: 5702001
€ 259,00
Exclusief BTW
bladwijzer
PPI-R handleiding
productnummer: 5702002
€ 87,00
Exclusief BTW
bladwijzer
PPI-R vragenboekje
productnummer: 5702003
€ 13,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 PPI-R antwoordformulieren
productnummer: 5702004
€ 77,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 PPI-R profielformulieren
productnummer: 5702005
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

De PPI-R is een dimensionale vragenlijst die psychopathische persoonlijkheidstrekken in kaart brengt bij volwassenen. In plaats van een focus op antisociaal of crimineel gedrag meet deze vragenlijst het hele spectrum aan persoonlijkheidstrekken die horen bij psychopathie.

De PPI-R kan gebruikt worden:

  • om de aanwezigheid van emotioneel-interpersoonlijke en gedragsmatige kenmerken van psychopathie na te gaan
  • als screeningsinstrument om na te gaan of nader onderzoek naar psychopathie wenselijk is
  • als aanvulling op interview en dossieronderzoek

Andere talen

De PPI-R is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Engels en Duits.

Beschrijving

De vernieuwde versie van de PPI uit 2005, de PPI-R, heeft de kracht van het originele instrument behouden terwijl de psychometrische kwaliteit is verbeterd.
Het instrument geeft scores op de volgende drie factoren en acht schalen (hieronder volgen de namen volgens de Nederlandstalige bewerking):

FactorenSchalen
Egocentrische impulsiviteit

Machiavellistisch egocentrisme
Opstandig non-conformisme
Externalisatie van schuld
Onverschillig en gebrek aan doelgerichtheid

Onbevreesde dominantieSociale invloed
Onbevreesdheid
Ongevoeligheid voor stress
OngevoeligheidOngevoeligheid


Ook worden er enkele validiteitsschalen berekend: Positieve zelfpresentatie, Afwijkende beantwoording en Inconsistente beantwoording.

Afname, scoring en rapportage

De Nederlandse bewerking van de PPI-R bestaat uit 154 items die door de cliënt zelf beantwoord worden. Afname duurt ongeveer 25 minuten. Het profielformulier levert een overzicht op van de acht schalen en de drie factoren. Hierbij wordt ook aangegeven of de score als normaal kan worden gekwalificeerd, als subklinisch of als klinisch. Tevens wordt gerapporteerd over de drie validiteitsschalen.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

In januari 2011 werd het normeringsonderzoek in de Nederlandse populatie (volwassenen) afgerond. In de handleiding vindt u dan ook zowel Vlaamse als Nederlandse normen, uitgesplitst naar leeftijd en sekse.

Jaar van uitgave

2010

Bekijk ook eens

DAPP-BQ

DAPP-BQ Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie

door Dirk van Kampen, Edwin de Beurs

De DAPP-BQ is ontwikkeld om het hele spectrum aan persoonlijkheidsstoornissen in kaart te brengen. In de vragenlijst komen 18 dimensies aan de orde, verdeeld over 4 domeinen. Nu met DSM-5 update en verbeterde scoring.

Leverbaar als:
Bekijken
STAXI-2

STAXI-2 Vragenlijst over boosheid

door Charles Spielberger, Hans Hovens, Marien Lievaart, Jan Rodenburg

De STAXI-2 is een vragenlijst waarmee de ervaring, expressie en controle van boosheid in kaart wordt gebracht. De lijst gaat over boosheid op dit moment en in het algemeen. Invullen duurt 10 minuten en afname kan individueel engroepsgewijs bij adolescenten vanaf 16 jaar en volwassenen.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52705   P-ID:18866

Artikel Hinzugefügt