SPM-2 startpakket kinderen 2-12 jaar (Handleiding, 5 vragenboekjes ouderrapportage 2-5 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 2-5 jaar, 5 vragenboekjes ouderrapportage 6-12 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 6-12 jaar, 5 vragenboekjes leerkracht
SPM-2
Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
SPM-2 startpakket kinderen 2-12 jaar (Handleiding, 5 vragenboekjes ouderrapportage 2-5 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 2-5 jaar, 5 vragenboekjes ouderrapportage 6-12 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 6-12 jaar, 5 vragenboekjes leerkrachtrapportage 6-12 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtrapportage 6-12 jaar, in box)
SPM-2 startpakket kinderen 2-12 jaar (Handleiding, 5 vragenboekjes ouderrapportage 2-5 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 2-5 jaar, 5 vragenboekjes ouderrapportage 6-12 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 6-12 jaar, 5 vragenboekjes leerkrachtrapportage 6-12 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtrapportage 6-12 jaar, in box)
productnummer: 5707401
€ 282,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SPM-2 startpakket jongeren 13-17 jaar (Handleiding, 5 vragenboekjes ouderrapportage 13-17 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 13-17 jaar, 5 vragenboekjes leerkrachtrapportage 13-17 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtrapportage 13-17 jaar, 5 vragenboekjes zelfrapportage 13-17 jaar, 10 scoreformulieren zelfrapportage 13-17 jaar, in box)
SPM-2 startpakket jongeren 13-17 jaar (Handleiding, 5 vragenboekjes ouderrapportage 13-17 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 13-17 jaar, 5 vragenboekjes leerkrachtrapportage 13-17 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtrapportage 13-17 jaar, 5 vragenboekjes zelfrapportage 13-17 jaar, 10 scoreformulieren zelfrapportage 13-17 jaar, in box)
productnummer: 5707402
€ 282,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SPM-2 startpakket volwassenen 18-80 jaar (Handleiding, 5 vragenboekjes zelfrapportage 18-80 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 18-80 jaar, 5 vragenboekjes informantenrapportage 18-80 jaar, 10 scoreformulieren informantenrapportage 18-80 jaar, in box)
SPM-2 startpakket volwassenen 18-80 jaar (Handleiding, 5 vragenboekjes zelfrapportage 18-80 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 18-80 jaar, 5 vragenboekjes informantenrapportage 18-80 jaar, 10 scoreformulieren informantenrapportage 18-80 jaar, in box)
productnummer: 5707403
€ 213,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SPM-2 Handleiding
productnummer: 5707405
€ 75,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 SPM-2 vragenboekjes ouderrapportage 2-5 jaar
productnummer: 5707406
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 SPM-2 scoreformulieren ouderrapportage 2-5 jaar
productnummer: 5707407
€ 39,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 SPM-2 vragenboekjes ouderrapportage 6-12 jaar
productnummer: 5707408
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 SPM-2 scoreformulieren ouderrapportage 6-12 jaar
productnummer: 5707409
€ 39,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 SPM-2 vragenboekjes leerkrachtrapportage 6-12 jaar
productnummer: 5707410
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 SPM-2 scoreformulieren leerkrachtrapportage 6-12 jaar
productnummer: 5707411
€ 39,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 SPM-2 vragenboekjes ouderrapportage 13-17 jaar
productnummer: 5707412
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 SPM-2 scoreformulieren ouderrapportage 13-17 jaar
productnummer: 5707413
€ 39,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 SPM-2 vragenboekjes leerkrachtrapportage 13-17 jaar
productnummer: 5707414
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 SPM-2 scoreformulieren leerkrachtrapportage 13-17 jaar
productnummer: 5707415
€ 39,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 SPM-2 vragenboekjes zelfrapportage 13-17 jaar
productnummer: 5707416
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 SPM-2 scoreformulieren zelfrapportage 13-17 jaar
productnummer: 5707417
€ 39,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 SPM-2 vragenboekjes zelfrapportage 18-80 jaar
productnummer: 5707418
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 SPM-2 scoreformulieren zelfrapportage 18-80 jaar
productnummer: 5707419
€ 39,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 SPM-2 vragenboekjes informantenrapportage 18-80 jaar
productnummer: 5707420
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 SPM-2 scoreformulieren informantenrapportage 18-80 jaar
productnummer: 5707421
€ 39,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

SPM-2, 10 afnames in HTS
productnummer: HNL67550
€ 39,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SPM-2 startpakket kinderen 2-12 jaar (Handleiding, 5 vragenboekjes ouderrapportage 2-5 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 2-5 jaar, 5 vragenboekjes ouderrapportage 6-12 jaar, 10 scoreformulieren ouderrapportage 6-12 jaar, 5 vragenboekjes leerkracht

Doel en doelgroep

Zowel de papieren als de digitale versie van de SPM-2 zijn naar verwachting vanaf eind januari leverbaar.

Met de SPM-2 kan op een valide en betrouwbare wijze inzicht verkregen worden in de verwerking van sensorische informatie van kinderen, adolescenten en volwassenen in de leeftijd van twee tot en met tachtig jaar. Een verscheidenheid aan informanten (bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, gezinsleden, begeleiders, de persoon zelf) kan de SPM-2 invullen waardoor het instrument in veel verschillende contexten kan worden ingezet. De SPM-2 kan een nuttig instrument zijn voor diagnostiek en behandeling van sensorische informatieverwerkingsproblemen die kenmerkend zijn voor bepaalde diagnoses zoals autismespectrumstoornissen, ADHD en cerebrale parese. Tevens kan deze gebruikt worden voor het opstellen van specifieke interventies of een behandelingsplan op maat.

Andere talen

De SPM-2 is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Engels.

Beschrijving

De SPM-2 heeft drie leeftijdscategorieën met meerdere informantenversies:

 • Jonge kinderen (2-5 jaar), met een vragenlijst voor ouders/verzorgers.
 • Kinderen (6-12 jaar), met een vragenlijst voor ouders/verzorgers en een vragenlijst voor leerkrachten/begeleiders.
 • Jongeren (13-17 jaar), met een vragenlijst voor ouders/verzorgers, een vragenlijst voor leerkrachten/begeleiders en een zelfrapportagevragenlijst.
 • Volwassenen (18-80 jaar), met een zelfrapportagevragenlijst en een informantenrapportagevragenlijst.

Bij elke vragenlijst geven informanten op een vierpuntsschaal (nooit, soms, vaak, altijd) aan in hoeverre de beschrijvingen in de afgelopen maand van toepassing waren. De resultaten worden in kaart gebracht aan de hand van zes sensorische schalen, twee aanvullende schalen en een totaalscore. De SPM-2 bestaat uit de volgende schalen:

  Sensorische schalen
 • Zicht
 • Gehoor
 • Tast
 • Smaak en reuk
 • Lichaamsbesef
 • Evenwicht en beweging
  Aanvullende schalen
 • Praxis
 • Sociale participatie

De totaalscore is een samenstelling van de zes sensorische schalen. Elk van deze sensorische schalen brengt het vermogen om zintuiglijke input te verwerken in kaart. Naast inzicht in de prestaties op de zes sensorische schalen en de twee aanvullende schalen Praxis en Sociale participatie kan met de SPM-2 ook inzicht verkregen worden in specifieke kwetsbaarheden aangaande sensorische informatieverwerking, zoals bijvoorbeeld overresponsiviteit, onderresponsiviteit, perceptie of prikkelzoekend gedrag. Elk item heeft betrekking op één specifieke kwetsbaarheid in de verwerking van sensorische informatie. Deze kwetsbaarheden kunnen gebruikt worden als kwalitatieve aanvulling op de interpretatie van de normscores.

Afname, scoring en rapportage

Het invullen van de SPM-2 duurt circa 15 minuten per vragenlijst. Scoren en interpreteren van de papieren versie duurt circa 10 minuten. De binnenkant van het scoreformulier levert een overzicht op van de zes sensorische schalen, twee aanvullende schalen en de totaalscore. Tevens kunnen hier de schalen ingetekend worden in een grafiek; daarbij wordt ook aangegeven of de score geclassificeerd kan worden als niet afwijkend, of dat er sprake is van milde of ernstige problemen.

De SPM-2 kan ook geheel digitaal worden afgenomen via HTS: invullen verloopt dan online en het bijbehorende rapport wordt automatisch aangemaakt. De SPM-2 handleiding bevat uitgebreide informatie over de afname, scoring en de klinische interpretatie. Deze wordt geïllustreerd met verschillende casussen. Ook bevat de handleiding de volledige normtabellen en achtergrondinformatie over de ontwikkeling, betrouwbaarheid en validiteit.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Voor alle versies zijn er representatieve Nederlandse populatienormen beschikbaar. De normgegevens zijn in 2022 in Nederland verzameld. Er werd rekening gehouden met geslacht, leeftijd, regio, onderwijsniveau en land van herkomst om zo goed mogelijk representatieve gegevens te verzamelen. Een uitgebreide beschrijving van de normeringsgegevens en het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de SPM-2 vindt u in de handleiding.

Jaar van uitgave

2022

Ref-ID:63903   P-ID:63902

Artikel Hinzugefügt