DAPP startpakket (handleiding en DSM-5 update, 2 DAPP-BQ en 2 DAPP Screening vragenboekjes, 20 DAPP-BQ en 10 DAPP Screening antwoordformulieren, 20 DAPP-BQ en 10 DAPP Screening profielformulieren, verpakt in box)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
DAPP-BQ

DAPP-BQ Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie

door Dirk van Kampen, Edwin de Beurs

Downloads

Voorbeeldrapporten
Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
DAPP startpakket (handleiding en DSM-5 update, 2 DAPP-BQ en 2 DAPP Screening vragenboekjes, 20 DAPP-BQ en 10 DAPP Screening antwoordformulieren, 20 DAPP-BQ en 10 DAPP Screening profielformulieren, verpakt in box)
DAPP startpakket (handleiding en DSM-5 update, 2 DAPP-BQ en 2 DAPP Screening vragenboekjes, 20 DAPP-BQ en 10 DAPP Screening antwoordformulieren, 20 DAPP-BQ en 10 DAPP Screening profielformulieren, verpakt in box)
productnummer: 5701901
€ 310,00
Exclusief BTW
bladwijzer
DAPP-BQ en DAPP Screening Handleiding (inclusief DSM-5 update)
productnummer: 5701902
€ 91,00
Exclusief BTW
bladwijzer
DAPP-BQ vragenboekje
productnummer: 5701903
€ 11,00
Exclusief BTW
bladwijzer
DAPP Screening vragenboekje
productnummer: 5701904
€ 8,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 DAPP-BQ zelfscorende antwoordformulieren
productnummer: 5701905
€ 96,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 DAPP Screening zelfscorende antwoordformulieren
productnummer: 5701906
€ 44,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 DAPP Screening profielformulier
productnummer: 5701907
€ 11,00
Exclusief BTW
bladwijzer
DAPP-BQ en DAPP Screening - Vlaamse normering
productnummer: 5701913
€ 35,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 DAPP-BQ profielformulieren
productnummer: 5701915
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

DAPP-BQ en Screening, 10 afnames in HTS 5
productnummer: HNL21150
€ 80,00
Exclusief BTW
bladwijzer
DAPP startpakket (handleiding en DSM-5 update, 2 DAPP-BQ en 2 DAPP Screening vragenboekjes, 20 DAPP-BQ en 10 DAPP Screening antwoordformulieren, 20 DAPP-BQ en 10 DAPP Screening profielformulieren, verpakt in box)

Doel en doelgroep

De DAPP-BQ is ontwikkeld om het hele spectrum aan persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen in kaart te brengen, te helpen diagnosticeren en te helpen behandelen. Er is tevens een screeningsversie beschikbaar. Bij de DAPP staan specifieke kenmerken van persoonlijkheidspathologie centraal, in plaats van algemene diagnoses.

Andere talen

De DAPP-BQ is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Italiaans.

Beschrijving

In de DAPP-BQ vragenlijst komen 18 dimensies aan de orde, verdeeld over 4 domeinen. Deze dimensies zijn relevant voor classificatiesystemen als DSM-IV/DSM-5 en ICD-10. Het alles-of-niets principe van de DSM-IV doet geen recht aan de verschillen tussen mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De DAPP-BQ biedt de mogelijkheid de DSM-criteria te beoordelen en heeft tegelijkertijd ruimere diagnosemogelijkheden. Bij de handleiding zit nu een actuele DSM-5 update.

DomeinenDimensies
Emotionele disregulatie

Achterdochtigheid
Affectieve labiliteit
Cognitieve vervorming
Identiteitsproblemen
Narcisme
Onderdanigheid
Onveilige hechting
Passieve agressiviteit
Sociale vermijding
Zorgelijkheid

Niet-sociaal gedragBehoefte aan prikkels
Dominantie
Gedragsproblemen
Hardvochtigheid
Inhibitie

Geslotenheid
Intimiteitsproblemen

CompulsiviteitCompulsiviteit
Overige schaalZelfbeschadiging


Enkele voordelen van de DAPP-BQ:

  • Actueel dimensionaal model
  • Uitgebreide en specifieke diagnostiek
  • Screeningsversie beschikbaar
  • Makkelijk te vertalen in interventies

Afname, scoring en rapportage

Afname is mogelijk bij volwassenen die tenminste kunnen lezen op het eindniveau van de basisschool.

Normen

U kunt kiezen of u scores van de cliënt wilt vergelijken met de algemene populatie (volwassenen) of met personen met een persoonlijkheidsstoornis. In beide gevallen zijn er aparte normtabellen beschikbaar voor mannen en vrouwen. Daarnaast is er een aparte Vlaamse normering ontwikkeld.

Jaar van uitgave

2009

Ref-ID:52702 P-ID:52701

Artikel Hinzugefügt