ADI-NL startpakket (handleiding, 25 scoreformulieren, in box)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
ADI-NL

ADI-NL Depressievragenlijst

door Machteld van Leeuwen, Jos de Jonghe

Downloads

Pen-en-papier
Pen-en-papier
ADI-NL startpakket (handleiding, 25 scoreformulieren, in box)
productnummer: 5706001
€ 132,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ADI-NL handleiding
productnummer: 5706002
€ 73,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ADI-NL 25 scoreformulieren
productnummer: 5706003
€ 59,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ADI-NL startpakket (handleiding, 25 scoreformulieren, in box)

Doel en doelgroep

De ADI-NL is een beknopte zelfbeoordelingsvragenlijst over symptomen van depressie en symptoomvaliditeit bij volwassenen van 18 jaar of ouder. De ADI-NL is bedoeld om de ernst van de depressieve klachten in te schatten en te signaleren of er eventueel sprake is van overrapportage.

De ADI-NL is af te nemen bij volwassenen vanaf 18 jaar.

Andere talen

De ADI-NL is een Nederlandse bewerking van de Amerikaanse Assessment of Depression Inventory (ADI).

Beschrijving

De ADI-NL een korte vragenlijst die is bedoeld om de ernst van de depressieve klachten in te schatten en te signaleren of er eventueel sprake is van overrapportage.

Een depressie is een veel voorkomende psychologische stoornis die een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven. Het is dus belangrijk dat depressieve klachten worden opgespoord en adequaat worden behandeld. Anderzijds komt het overrapporteren (of simuleren) van depressieve klachten ook voor. Om de juiste behandeling te kunnen kiezen is het van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen klachten die daadwerkelijk het gevolg zijn van een depressie en klachten met een andere oorzaak, zoals overrapportage.

De ADI-NL bevat vier schalen:

  • Depressieschaal
  • Overrapportageschaal
  • Willekeurigheidsschaal
  • Betrouwbaarheidsschaal

Aan de hand van de score op deze vier schalen kan een indicatie worden gegeven over zowel de ernst als de validiteit van de gerapporteerde depressieve klachten.

Afname, scoring en rapportage

De ADI-NL bestaat uit 39 stellingen en wordt ingevuld op een zelfscorend formulier. Het afnemen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. De berekening van de scores duurt hooguit 5 minuten.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

In de handleiding zijn afkappunten opgenomen om een indicatie te geven van de ernst van de klachten en om eventueel overrapporteren te signaleren. De afkappunten zijn gebaseerd op recent Nederlands onderzoek onder 499 volwassen deelnemers. Dit onderzoek vond plaats in de periode 2015-2018.

Jaar van uitgave

2018

Ref-ID:55811 P-ID:55810

Artikel Hinzugefügt