• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
ComVoor-2

ComVoor-2 Voorlopers in communicatie

door Roger Verpoorten, Ilse Noens, Jarymke Maljaars, Ina van Berckelaer-Onnes

Downloads

Pen-en-papier
Pen-en-papier
ComVoor-2 testkit + woordkaarten
productnummer: 5703401
€ 650,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ComVoor-2 handleiding
productnummer: 5703402
€ 85,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 ComVoor-2 scoreformulieren
productnummer: 5703403
€ 55,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

De ComVoor-2 Voorlopers in Communicatie is bedoeld om een nauwkeurige indicatie te geven van passende communicatieve interventies. De twee kernvragen zijn: welke middelen zijn geschikt om communicatie te ondersteunen en op welk niveau van betekenisverlening kunnen de gekozen middelen worden ingezet. De ComVoor-2 is geschikt voor gebruik bij kinderen en volwassenen met een (psychomotorisch) ontwikkelingsniveau van twaalf maanden tot en met zestig maanden (5 jaar).

Andere talen

De ComVoor-2 kit is ook beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Zweeds, Duits, Italiaans, Spaans, Noors en Deens. De handleiding is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Zweeds, Duits en Italiaans.

Beschrijving

De ComVoor-2 is de herziene versie van de veelgebruikte ComVoor en is in februari 2016 verschenen. Opzet en meetpretentie zijn ongewijzigd, maar de handleiding en testmaterialen zijn grondig herzien en gemoderniseerd. De nieuwe testkit kan zonder problemen gecombineerd worden met eerder aangeschafte formulieren en handleiding.

Tijdens de afname moeten verschillende voorwerpen en afbeeldingen gesorteerd worden. Het gaat er daarbij om of deelnemers in staat zijn voorwerpen op basis van hun eigenschappen in een categorie in te delen: betekenisverlening op basis van zowel letterlijke als niet-letterlijk waarneembare eigenschappen.
Het instrument is primair ontwikkeld voor mensen met een autismespectrumstoornis die niet of slechts beperkt verbaal communiceren.

Afname, scoring en rapportage

Tijdens de afname zijn de cliënt en de onderzoeker samen in één ruimte. Een afname duurt ongeveer 45 minuten. Mocht de cliënt behoefte hebben aan pauzes, kunnen deze worden ingelast. Mocht de cliënt niet in staat zijn alle taken in één sessie te doen, kan de sessie worden opgesplitst in twee aparte sessies.
Tijdens de sessie noteert de onderzoeker de scores en observaties op het scoreformulier. De scores kunnen worden opgeteld tot reeks-, niveau- en totaalscores. De profilering van de positieve scores binnen de reeksen en de niveaus is voor de indicatiestelling van ondersteunende communicatie relevant. De ComVoor-2 is niet bedoeld om ASS te diagnosticeren.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De ComVoor-2 bevat geen normen. De test is niet bedoeld om een uitspraak over het totaalniveau te doen of om een diagnose te stellen, maar om een indicatie van (het niveau van) ondersteunende communicatie te geven. Er is uitgebreide informatie opgenomen over de interpretatie en de toepassingen daarvan.

De ComVoor is onderzocht bij een groep van 623 kinderen en volwassenen uit Nederland en Vlaanderen. De reeksen en niveaus van de ComVoor-2 bleken te beschikken over een goede tot zeer goede interne consistentie, zeer goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en acceptabele test-hertestbetrouwbaarheden.

Jaar van uitgave

2016

Bekijk ook eens

ADI-R

ADI-R Autisme diagnostisch interview – revised

Autisme Diagnostisch Interview- Revised door Maretha de Jonge, Annelies de Bildt, Ann Le Couteur, Catherine Lord, Michael Rutter

De ADI-R is een gestructureerd diagnostisch interview om autisme te classificeren bij kinderen en volwassenen. Met de uitslag kan vastgesteld worden op welke gebieden er ontwikkelingsproblemen zijn. De diagnose vormt het uitgangspunt voor behandeling, begeleiding en onderwijs.

Leverbaar als:
Bekijken
ADOS-2

ADOS-2 Autisme diagnostisch observatieschema

door Annelies de Bildt, Maretha de Jonge, Kirstin Greaves-Lord

De ADOS-2 is de nieuwe versie van het wereldwijd gebruikte observatieschema voor autisme en autismespectrumstoornissen (ASS), nu ook met een peutermodule. Tijdens de afname lokt de onderzoeker sociaal, communicatief, stereotiep en spelgedrag uit om gedrag te kunnen observeren dat mogelijk wijst op autismespectrumstoornissen.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52745   P-ID:52744

Artikel Hinzugefügt