• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
Vineland-S

Vineland screener 0-6 jaar

door Evert Scholte, Gijs van Duijn, Yvette Dijkxhoorn, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes

Downloads

Pen-en-papier
Pen-en-papier
Vineland screener 0-6 Startpakket (handleiding, vragenlijsten en uitslagformulieren, in box)
productnummer: 5703901
€ 215,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Vineland screener 0-6 handleiding
productnummer: 5703902
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 Vineland screener 0-6 Vragenlijsten
productnummer: 5703903
€ 80,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Vineland Screener 0 - 6 jaar uitslagformulieren (50)
productnummer: 5703904
€ 67,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

Deze gedragsvragenlijst geeft in korte tijd een indicatie van het adaptieve ontwikkelingsniveau van zeer jonge kinderen (jonger dan 6 jaar) en van mensen met een verstandelijke beperking met een hogere kalenderleeftijd maar overeenkomstige ontwikkelingsleeftijd.

Beschrijving

De vragenlijst bestaat uit 72 vragen over alledaags gedrag. De items zijn verdeeld over vier domeinen die verwijzen naar de belangrijkste aspecten van het adaptief functioneren:

  • communicatieve vaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • dagelijkse vaardigheden
  • motorische vaardigheden

De totaalscore, uitgedrukt in de adaptieve ontwikkelingsleeftijd in maanden, is een indicatie voor het algemeen niveau van adaptief functioneren. Op het uitslagformulier kan de relatieve ontwikkelingsvoorsprong of achterstand in maanden berekend worden.

Op basis van de vier domeinscores kan een profiel gemaakt worden van de zwakke en sterke kanten. Dit profiel is gerelateerd aan specifieke diagnostische groepen (zoals bijvoorbeeld autismespectrumstoornis) en biedt aanknopingspunten voor zowel nadere diagnostiek als behandeling.

Afname, scoring en rapportage

De vragenlijst bestaat uit 72 vragen en wordt ingevuld door ouders of verzorgers. Afname van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Verwerking van de antwoorden op het uitslagformulier duurt ook ongeveer 15 minuten.

Op het uitslagformulier krijgt u een duidelijk overzicht van alle scores, de adaptieve ontwikkelingsleeftijd, de verschillen tussen de domeinen en een grafische weergave hiervan.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Normering is gebaseerd op een representatieve steekproef van 979 kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar uit de algemene jeugdbevolking.

Jaar van uitgave

2014

Bekijk ook eens

ABAS-3

ABAS-3 Schaal voor adaptief gedrag

door Bea Kreemers, Jarymke Maljaars, Veerle Briers, Siel Bulteel, Gert Storms, Bea Maes, Ilse Noens

Met de ABAS-3 kan het adaptieve gedrag van kinderen en volwassenen in kaart gebracht worden.

Leverbaar als:
Bekijken
ESSEON-R

Schaal voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau

Schaal voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau door Joop Hoekman, Aly Miedema, Bernard Otten, Jan Gielen

De ESSEON-R is een instrument waarmee het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau in kaart kan worden gebracht bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52753   P-ID:52752

Artikel Hinzugefügt