ESSEON-R Startpakket (handleiding, 25 scoreformulieren, verpakt in box. Scoringsprogramma als ZIP-bestand, alleen voor Windows)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
ESSEON-R

Schaal voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau

Schaal voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau

door Joop Hoekman, Aly Miedema, Bernard Otten, Jan Gielen

Downloads

Pen-en-papier
Pen-en-papier
ESSEON-R Startpakket (handleiding, 25 scoreformulieren, verpakt in box. Scoringsprogramma als ZIP-bestand, alleen voor Windows)
ESSEON-R Startpakket (handleiding, 25 scoreformulieren, verpakt in box. Scoringsprogramma als ZIP-bestand, alleen voor Windows)
productnummer: 5703601
€ 342,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ESSEON-R Handleiding
productnummer: 5703602
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 ESSEON-R Scoreformulieren
productnummer: 5703603
€ 66,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ESSEON-R Scoringsprogramma (als ZIP-bestand, alleen voor Windows)
productnummer: 5703605
€ 186,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ESSEON-R Startpakket (handleiding, 25 scoreformulieren, verpakt in box. Scoringsprogramma als ZIP-bestand, alleen voor Windows)

Doel en doelgroep

De ESSEON-R is een instrument waarmee het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau in kaart kan worden gebracht bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar. Op basis van de resultaten kunnen specifieke zwak en sterk ontwikkelde kanten van het sociaal-emotionele gedrag aan het licht komen. Deze kunnen dan dienen als aangrijpingspunt voor het opstellen van een behandelplan of begeleidingsadvies.

Afname van de ESSEON-R is bedoeld voor kinderen en volwassenen bij wie een bepaling van het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling om uiteenlopende redenen gewenst is. Het gaat met name om kinderen en volwassenen met:

  • een verstandelijke beperking
  • een (vermoeden van) sociale of emotionele ontwikkelingsachterstand
  • een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek
  • een zintuiglijke en/of communicatieve beperking
  • school- en/of leerproblemen binnen het regulier of speciaal onderwijs

Andere talen

De ESSEON-R is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Duits (SEN) en in het Engels (SEDAL).

Beschrijving

De theoretische structuur van de ESSEON-R wordt gevormd door een indeling in twee domeinen: Sociale ontwikkeling en Emotionele ontwikkeling. Ieder domein bevat 76 items, die naar leeftijd zijn gegroepeerd. De items die kenmerkend zijn voor een bepaald leeftijdsbereik behoren tot een leeftijdscategorie, waarbij 50 procent van de kinderen die een 'normale' ontwikkeling doormaakt dit gedrag vertoont.

Binnen de ESSEON-R-domeinen Sociale ontwikkeling en Emotionele ontwikkeling worden diverse dimensies onderscheiden:

Sociale ontwikkelingEmotionele ontwikkeling
Sociale onafhankelijkheidEmotionele onafhankelijkheid
Morele ontwikkelingMorele ontwikkeling
ImpulscontroleImpulscontrole
ContactleggingZelfbeeld
Ik-bewustzijn in sociale contextRealiteitsbesef
Sociaal inschattingsvermogenAngsten
Sociale vaardighedenRegulatie van de emoties
Relatie tot autoriteit
Sociale aspecten van de
seksuele ontwikkeling


De ESSEON-R wordt bij voorkeur ingevuld door een gedragsdeskundige (orthopedagoog of psycholoog), in samenspraak met een of meerdere informanten die de cliënt dagelijks meemaken.

Lees hier een interview met de auteur Joop Hoekman.

Afname, scoring en rapportage

U vult de ESSEON-R samen met een informant in op het papieren scoreformulier. Vervolgens kunt u de beoordelingen invoeren in het digitale scoringsprogramma dat de ontwikkelingsleeftijd voor u berekent. Het programma produceert een kant-en-klaar rapport waarin alle resultaten overzichtelijk worden weergegeven. Tevens wordt er een analyse gemaakt van de sociale en emotionele ontwikkeling.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De antwoorden worden via het scoringsprogramma omgezet naar de ESSEON-R ontwikkelingsleeftijd. Tevens wordt er een ontwikkelingsleeftijd voor het domein Sociale ontwikkeling en het domein Emotionele ontwikkeling gegeven.

Jaar van uitgave

2014

Ref-ID:52756 P-ID:52755

Artikel Hinzugefügt