Piers-Harris-3 startpakket (handleiding, 25 zelfscorende vragenboekjes + 25 profielformulieren)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
Piers-Harris-3

Piers-Harris-3 Vragenlijst over zelfbeeld van kinderen en jongeren

door Ellen V. Piers, Shirag K. Shemmassian, David S. Herzberg

Downloads

Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
Piers-Harris-3 startpakket (handleiding, 25 zelfscorende vragenboekjes + 25 profielformulieren)
productnummer: 5708001
€ 182,50
Exclusief BTW
bladwijzer
Piers-Harris-3 handleiding
productnummer: 5708002
€ 95,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Piers-Harris-3 25 zelfscorende vragenboekjes + 25 profielformulieren
productnummer: 5708003
€ 87,50
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Piers-Harris-3 digitaal startpakket (handleiding in HTS + 20 afnames)
productnummer: 5708008
€ 165,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Piers-Harris-3 20 digitale afnames in HTS
productnummer: HNL68950
€ 70,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Piers-Harris-3 startpakket (handleiding, 25 zelfscorende vragenboekjes + 25 profielformulieren)

Doel en doelgroep

Met de Piers-Harris-3 wordt het zelfbeeld van kinderen en jongeren (8 t/m 17 jaar) duidelijk en betrouwbaar in kaart gebracht. De zelfrapportage-vragenlijst is, met een eenvoudig antwoordformat van ‘ja’ en ‘nee’, gemakkelijk en in korte tijd in te vullen. De vragenlijst is breed inzetbaar in de praktijk. Vanwege de centrale en transdiagnostische rol die het zelfbeeld speelt in de schoolse, psychische, en algehele ontwikkeling van kinderen en jongeren, is de vragenlijst in een groot aantal contexten van toegevoegde waarde.

De Piers-Harris-3 helpt professionals om inzicht te krijgen in wat kinderen en jongeren van zichzelf vinden. De resultaten helpen bij het diagnosticeren en classificeren van verschillende stoornissen (waaronder bijvoorbeeld internaliserende stoornissen), identificeren kinderen die een risico lopen om psychopathologische aandoeningen te ontwikkelen, en helpen bij het plannen, monitoren en evalueren van behandelprogramma’s.

Beschrijving

De Piers-Harris-3 geeft inzicht in het zelfbeeld van kinderen en jongeren, met resultaten op zes inhoudelijke zelfbeeldschalen en een score voor het totale zelfbeeld. De zelfrapportage-vragenlijst bestaat uit 58 items, welke worden beantwoord met ‘Ja’ of ‘Nee’.

De Piers-Harris-3 bevat daarnaast twee validiteitindices, die onbetrouwbare en inaccurate antwoordpatronen helpen herkennen. De Inconsistentie-index is er om combinaties van inconsistente antwoorden te detecteren. De Willekeurigheidsindex meet de neiging om willekeurig antwoord te geven, onafhankelijk van de inhoud van de items.


Totaal zelfbeeld
Sociale acceptatie
Onbezorgdheid
Geluk en tevredenheid
Uiterlijk
Aangepast gedrag
Intellectueel functioneren
Inconsistentie-index
Willekeurigheidsindex

Afname, scoring en rapportage

Het invullen van de Piers-Harris-3 duurt ongeveer 10 minuten. De antwoorden op de vragenlijst kunnen eenvoudig worden gescoord, doordat gebruik wordt gemaakt van een doordrukformulier. De ruwe scores worden opgeteld tot schaalscores, waar T-scores en percentielen bij genoteerd worden. De resultaten kunnen worden ingetekend in het profielformulier voor een overzichtelijke weergave. Het scoren van de Piers-Harris-3 duurt gemiddeld 5 minuten. De Piers-Harris-3 kan ook geheel digitaal worden afgenomen en gescoord; rapportage van de afname wordt dan automatisch aangemaakt.

Overweegt u om de Piers-Harris-3 aan te schaffen? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor het aanvraagformulier proefafname in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen.

Kwalificatieniveau: niveau B.

Normen

Het Nederlands normeringsonderzoek van de Piers-Harris-3 vond plaats in het laatste kwartaal van 2023. In totaal hebben 753 kinderen, evenredig verspreid aan de hand van demografische kenmerken als leeftijd, geslacht en regio, de Piers-Harris-3 ingevuld. Er zijn normtabellen beschikbaar voor twee groepen: kinderen van 8 t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 17 jaar. Een uitgebreide beschrijving van de normeringsgegevens en onderzoek ten behoeve van de betrouwbaarheid en validiteit, waaronder de correlaties tussen de Piers-Harris-3 en andere meetinstrumenten voor de competentiebeleving van kinderen en jongeren, vindt u in de handleiding van de Piers-Harris-3.

Jaar van uitgave

2024

Ref-ID:65823   P-ID:65822

Artikel Hinzugefügt