• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
BRIEF-2

BRIEF-2 Vragenlijst executieve functies voor 5- tot en met 18-jarigen

door Mariëtte Huizinga, Diana Smidts

Downloads

Voorbeeldrapporten
Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
BRIEF-2 startpakket (handleiding, 10 Ouder-, 10 Leraar-, 10 Zelfrapportagelijsten en profielformulieren, in box)
BRIEF-2 startpakket (handleiding, 10 Ouder-, 10 Leraar-, 10 Zelfrapportagelijsten en profielformulieren, in box)
productnummer: 5706601
€ 321,00
Exclusief BTW
bladwijzer
BRIEF-2 handleiding
productnummer: 5706602
€ 120,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 BRIEF-2 Ouderrapportages + profielformulieren
productnummer: 5706605
€ 67,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 BRIEF-2 Leraarrapportages + profielformulieren
productnummer: 5706606
€ 67,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 BRIEF-2 Zelfrapportages + profielformulieren
productnummer: 5706607
€ 67,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 BRIEF-2 Screeners Ouderrapportage
productnummer: 5706608
€ 77,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 BRIEF-2 Screeners Leraarrapportage
productnummer: 5706609
€ 77,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 BRIEF-2 Screeners Zelfrapportage
productnummer: 5706610
€ 77,00
Exclusief BTW
bladwijzer
BRIEF-2 addendum Vlaamse normgegevens (uitsluitend te gebruiken i.c.m. de BRIEF-2 handleiding)
productnummer: 5706618
€ 7,50
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

BRIEF-2 digitaal startpakket (handleiding in HTS + 10 afnames)
productnummer: 5706611
€ 187,00
Exclusief BTW
bladwijzer
BRIEF-2 Screener digitaal startpakket (handleiding in HTS + 50 afnames)
productnummer: 5706617
€ 197,00
Exclusief BTW
bladwijzer
BRIEF-2, 10 afnames in HTS
productnummer: HNL56750
€ 67,00
Exclusief BTW
bladwijzer
BRIEF-2 Screener, 50 afnames in HTS
productnummer: HNL57850
€ 77,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

De BRIEF-2 is de directe opvolger van de veelgebruikte BRIEF. Deze nieuwe versie is vanaf nu te bestellen.

Klik hier voor een voorbeeldcasus waarin wordt toegelicht hoe de BRIEF-2 ingezet kan worden.

Bekijk hier een filmpje met informatie over executieve functies:

De BRIEF-2 is een vragenlijst die ingevuld wordt door ouders en leraren van schoolgaande kinderen (5 tot en met 18 jaar) en door jongeren zelf (11 tot en met 18 jaar). Met de BRIEF-2 kan dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies beoordeeld worden in de thuis- en schoolomgeving. De BRIEF-2 is bedoeld voor een breed scala aan kinderen of jongeren over wie er zorgen bestaan wat betreft zelfsturing, zoals vaak het geval is bij aandachts- of leerproblemen, angst, depressie, trauma en diverse ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD) en medische aandoeningen (zoals niet-aangeboren hersenletsel).

Andere talen

De BRIEF-2 is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Engels, Deens en Zweeds en is in meerdere andere talen in ontwikkeling.

Beschrijving

De BRIEF-2 bestaat uit een Ouder-, Leraar- en Zelfrapportage met vragen over het gedrag van het kind of de jongere. De resultaten representeren acht wetenschappelijk onderbouwde en goed gevalideerde schalen, die breed geaccepteerde gebieden van het executief functioneren meten. De acht schalen staan hieronder beschreven.

 • Inhibitie - Remmen van gedrag, gedachten en emoties.
 • Zicht op eigen gedrag - Invloed van eigen gedrag op anderen opmerken.
 • Flexibiliteit - Aanpassen aan een verandering.
 • Emotieregulatie - Emoties in goede banen leiden.
 • Uit zichzelf beginnen - Opstarten met een taak of activiteit.
 • Werkgeheugen - Informatie bewerken en korte tijd vasthouden.
 • Plannen en ordenen - Vooruitdenken en informatie ordenen.
 • Taakgedrag - Bijhouden (monitoren) van gedrag op taken

Op basis van de schaalscores kunnen drie indexen en een totaalscore berekend worden. Ook bevat de BRIEF-2 drie validiteitschalen (Negativiteit, Inconsistentie en Infrequentie) die inzicht geven in de manier waarop de vragenlijst is ingevuld.

Screeners. Daarnaast zijn er drie nieuwe BRIEF-2 Screeners voor Ouders, Leraren en Zelfrapportage beschikbaar. Deze zijn ontworpen om kinderen of jongeren met zwakke executieve functies snel te identificeren en door kunnen verwijzen voor verder onderzoek. Het zijn zeer korte vragenlijsten van slechts twaalf vragen.

De Screeners zijn heel breed inzetbaar en ook geschikt voor gebruik door mensen die niet gekwalificeerd zijn om de complete BRIEF-2 af te nemen.

Wat is nieuw aan deze BRIEF?

 • Meer positief geformuleerde vragen: aandacht voor wat een kind wél kan en geen dubbele ontkenningen.
 • Betere overlap tussen de ouder-, leraar- en zelfrapportage.
 • Leraarrapportage nu ook genormeerd tot en met 18 jaar.
 • Kortere vragenlijsten met dezelfde betrouwbaarheid.
 • Verbeterde schaalstructuur volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Afname, scoring en rapportage

Het invullen van de BRIEF-2 duurt circa 15 minuten per vragenlijst. Scoren en interpreteren van de papieren versie duurt circa 10 minuten. Het bijgeleverde profielformulier levert een overzicht op van de acht schalen, indexen en totaalscore. Ook kunnen de validiteitschalen daar beoordeeld worden. Op de achterkant van het profielformulier kunnen de schalen ingetekend worden in een grafiek; daarbij wordt ook aangegeven of de score als normaal, verhoogd of (potentieel) klinisch kan worden gekwalificeerd.

De BRIEF-2 kan ook geheel digitaal worden afgenomen via HTS: invullen verloopt dan online en het bijbehorende rapport wordt automatisch aangemaakt.

De BRIEF-2 handleiding bevat uitgebreide informatie over de afname, scoring en de klinische interpretatie. Deze wordt geïllustreerd met verschillende casussen. Ook bevat de handleiding de volledige normtabellen en achtergrondinformatie over de ontwikkeling, betrouwbaarheid en validiteit.

Overweegt u om de BRIEF-2 digitaal in te zetten? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor het aanvraagformulier proefafname in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen.


Kwalificatieniveau: niveau B. Voldoet u niet aan de kwalificatie-eis, dan adviseren wij de BRIEF-2 Screeners. Voor de BRIEF-2 Screeners is kwalificatieniveau A van toepassing

Normen

De normgegevens voor de BRIEF-2 zijn in de periode juni 2019 – maart 2020 in Nederland verzameld. Er werd rekening gehouden met geslacht, leeftijd, regio, onderwijsniveau en land van herkomst om zo goed mogelijk representatieve gegevens te verzamelen. Dit resulteerde in de volgende normgroepen:

 • Ouderrapportage (1.488 ouders): aparte normen voor jongens en meisjes, onderverdeeld in leeftijdscategorieën (5-18 jaar)
 • Leraarrapportage (1.611 leraren): aparte normen voor jongens en meisjes, onderverdeeld in leeftijdscategorieën (5-18 jaar)
 • Zelfrapportage (542 jongeren): aparte normen voor jongens en meisjes, onderverdeeld in leeftijdscategorieën (11-18 jaar)

In Vlaanderen zijn tussen 2019 en 2022 aanvullende normgegevens verzameld. Deze zijn in oktober 2023 gepubliceerd in het 'BRIEF-2 addendum Vlaamse normgegevens'. Dit addendum kunt u gebruiken in combinatie met de BRIEF-2 handleiding en bevat een beschrijving van de onderzoeksbevindingen en normtabellen voor de 'Ouderrapportage' (600 ouders).
Vlaamse BRIEF-2 gebruikers ontvingen het addendum in oktober 2023 kosteloos per post. Nieuwe BRIEF-2 gebruikers uit Vlaanderen kunnen het addendum hiernaast toevoegen aan hun bestelling.

Jaar van uitgave

2020

Bekijk ook eens

Conners-3

Conners-3 Vragenlijst over ADHD en gerelateerde symptomen

door C. Keith Conners

De Conners-3 is een instrument waarmee de symptomen van ADHD en gerelateerde problemen in kaart kunnen worden gebracht bij kinderen en jongeren van zes tot en met achttien jaar.

Leverbaar als:
Bekijken

IDS-2 Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren

door Alexander Grob, Priska Hagmann-von Arx, Selma Ruiter, Marieke Timmerman, Linda Visser

De IDS-2 voorziet in een belangrijke behoefte om bij kinderen en jongeren niet alleen intelligentie te meten, maar ook andere belangrijke ontwikkelingsaspecten, zoals executief functioneren, concentratievermogen, motivatie, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling en mogelijke leerstoornissen.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:59437   P-ID:55376

Artikel Hinzugefügt