• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
DESSA

DESSA Vragenlijst over sociaal-emotionele competenties

door Paul LeBuffe, Jack A. Naglieri, Valerie B. Shapiro

Downloads

Voorbeeldrapporten
Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
DESSA Startpakket (handleiding, 20 oudervragenlijsten, 20 leerkrachtvragenlijsten, 40 profielformulieren, verpakt in box)
DESSA Startpakket (handleiding, 20 oudervragenlijsten, 20 leerkrachtvragenlijsten, 40 profielformulieren, verpakt in box)
productnummer: 5702701
€ 339,00
Exclusief BTW
bladwijzer
DESSA Handleiding
productnummer: 5702702
€ 91,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 DESSA Oudervragenlijsten
productnummer: 5702703
€ 87,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 DESSA Profielformulieren (geschikt voor ouderversie en leerkrachtversie)
productnummer: 5702704
€ 37,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 DESSA Leerkrachtvragenlijsten
productnummer: 5702707
€ 87,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

DESSA, 10 afnames in HTS
productnummer: HNL20150
€ 64,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

Klik hier voor een voorbeeldcasus waarin wordt toegelicht hoe de DESSA ingezet kan worden.

De DESSA is een instrument waarmee sociaal-emotionele competenties van kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) in kaart kunnen worden gebracht. Op basis van de gedragsbeoordelingen wordt de mate bepaald waarin kinderen adequaat willen en kunnen handelen in sociale situaties.

De DESSA is bedoeld om kinderen te identificeren die minder ontwikkeld zijn, zodat deze competenties door gerichte interventies verbeterd kunnen worden.

Beschrijving

De DESSA bestaat uit een Ouderversie en een Leerkrachtversie. Hiermee is de DESSA een van de weinige instrumenten die zowel binnen als buiten een schoolse context inzicht geeft in de sociaal-emotionele gedragingen van een kind.

De DESSA bestaat uit 72 items en geeft scores op acht schalen.

  • Persoonlijke verantwoordelijkheid
  • Optimistisch denken
  • Doelgericht gedrag
  • Sociaal bewustzijn
  • Besluitvorming
  • Relationele vaardigheden
  • Zelfbewustzijn
  • Zelfmanagement

Op basis van de acht schaalscores wordt een totaalscore vastgesteld, die een globale indicatie geeft van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind.
In het kader van de positieve psychologie wordt bij de DESSA uitgegaan van competenties en niet van probleemgedrag. Met de vragenlijst worden vaardigheden gemeten die dienen als beschermende factoren voor kinderen.

Afname, scoring en rapportage

Het invullen van een vragenlijst duurt circa 10 minuten. Ouders en leerkrachten geven op een vijfpuntsschaal aan in hoeverre het kind bepaald gedrag heeft vertoond in de afgelopen weken. Het profielformulier is te gebruiken bij zowel de ouder- als de leerkrachtvragenlijst en geeft een duidelijk overzicht van de normscores op de 8 schalen en de totaalscore.

U kunt ook kiezen voor digitale afname met HTS: er wordt dan automatisch een rapport met alle scores voor u aangemaakt.

Overweegt u om de DESSA digitaal in te zetten? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor het aanvraagformulier proefafname in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Voor de Ouderversie en de Leerkrachtversie zijn er normen beschikbaar die representatief zijn voor de Nederlandse populatie (4-12 jaar).

Jaar van uitgave

2013

Bekijk ook eens

FEEL-KJ

FEEL-KJ Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren

door Marie-Lotte van Beveren, Caroline Braet, Emiel Cracco, Lotte Theuwis, Alexander Grob, Carola Smolenski

De FEEL-KJ vragenlijst biedt inzicht in de emotieregulatie van kinderen en jongeren. Het instrument omvat 15 emotieregulatiestrategieën die worden onderverdeeld in adaptieve, maladaptieve en externe regulatiestrategieën.

Leverbaar als:
Bekijken
BRIEF-2

BRIEF-2 Vragenlijst executieve functies voor 5- tot en met 18-jarigen

door Mariëtte Huizinga, Diana Smidts

De BRIEF-2 is een vragenlijst die ingevuld wordt door ouders en leraren van schoolgaande kinderen en door jongeren zelf. Met de BRIEF-2 kan dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies beoordeeld worden in de thuis- en schoolomgeving.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52730   P-ID:52729

Artikel Hinzugefügt