• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
ESSEON-R

Schaal voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau

Schaal voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau

door Joop Hoekman, Aly Miedema, Bernard Otten, Jan Gielen

Downloads

Pen-en-papier
Trainingen
Pen-en-papier
ESSEON-R Startpakket (handleiding, 25 scoreformulieren, scoringsprogramma als download (Windows), in box)
ESSEON-R Startpakket (handleiding, 25 scoreformulieren, scoringsprogramma als download (Windows), in box)
productnummer: 5703601
€ 357,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ESSEON-R Handleiding
productnummer: 5703602
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 ESSEON-R Scoreformulieren
productnummer: 5703603
€ 77,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ESSEON-R Scoringsprogramma (als download, alleen voor Windows)
productnummer: 5703605
€ 190,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Trainingen
ESSEON-R webinar - deel 1 (3x te bekijken via eLibrary)
productnummer: 5703609
€ 45,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ESSEON-R webinar - deel 2 (3x bekijken via eLibrary)
productnummer: 5703610
€ 45,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

De ESSEON-R is een instrument waarmee het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau in kaart kan worden gebracht bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar. Op basis van de resultaten kunnen specifieke zwak en sterk ontwikkelde kanten van het sociaal-emotionele gedrag aan het licht komen. Deze kunnen dan dienen als aangrijpingspunt voor het opstellen van een behandelplan of begeleidingsadvies.

Afname van de ESSEON-R is bedoeld voor kinderen en volwassenen bij wie een bepaling van het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling om uiteenlopende redenen gewenst is. Het gaat met name om kinderen en volwassenen met:

  • een verstandelijke beperking
  • een (vermoeden van) sociale of emotionele ontwikkelingsachterstand
  • een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek
  • een zintuiglijke en/of communicatieve beperking
  • school- en/of leerproblemen binnen het regulier of speciaal onderwijs

Andere talen

De ESSEON-R is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Duits (SEN) en in het Engels (SEDAL).

Beschrijving

De theoretische structuur van de ESSEON-R wordt gevormd door een indeling in twee domeinen: Sociale ontwikkeling en Emotionele ontwikkeling. Ieder domein bevat 76 items, die naar leeftijd zijn gegroepeerd. De items die kenmerkend zijn voor een bepaald leeftijdsbereik behoren tot een leeftijdscategorie, waarbij 50 procent van de kinderen die een 'normale' ontwikkeling doormaakt dit gedrag vertoont.

Binnen de ESSEON-R-domeinen Sociale ontwikkeling en Emotionele ontwikkeling worden diverse dimensies onderscheiden:

Sociale ontwikkelingEmotionele ontwikkeling
Sociale onafhankelijkheidEmotionele onafhankelijkheid
Morele ontwikkelingMorele ontwikkeling
ImpulscontroleImpulscontrole
ContactleggingZelfbeeld
Ik-bewustzijn in sociale contextRealiteitsbesef
Sociaal inschattingsvermogenAngsten
Sociale vaardighedenRegulatie van de emoties
Relatie tot autoriteit
Sociale aspecten van de
seksuele ontwikkeling


De ESSEON-R wordt bij voorkeur ingevuld door een gedragsdeskundige (orthopedagoog of psycholoog), in samenspraak met een of meerdere informanten die de cliënt dagelijks meemaken.

Lees hier een interview met de auteur Joop Hoekman.

Afname, scoring en rapportage

U vult de ESSEON-R samen met een informant in op het papieren scoreformulier. Vervolgens kunt u de beoordelingen invoeren in het digitale scoringsprogramma dat de ontwikkelingsleeftijd voor u berekent. Het programma produceert een kant-en-klaar rapport waarin alle resultaten overzichtelijk worden weergegeven. Tevens wordt er een analyse gemaakt van de sociale en emotionele ontwikkeling.

Het digitale scoringsprogramma van de ESSEON-R kunt u na het bestellen direct downloaden via 'Mijn downloads'. Meer informatie bij de veelgestelde vragen.

Er is een tweedelige webinar beschikbaar over de achtergronden, het gebruik en de interpretatie van de ESSEON-R. U kunt deze aan de rechterkant bij het tabblad 'Trainingen' bestellen. Direct na uw bestelling kunt u een link naar de webinar vinden onder ‘Mijn account’.
Meer informatie over de webinar vindt u hier.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De antwoorden worden via het scoringsprogramma omgezet naar de ESSEON-R ontwikkelingsleeftijd. Tevens wordt er een ontwikkelingsleeftijd voor het domein Sociale ontwikkeling en het domein Emotionele ontwikkeling gegeven.

Jaar van uitgave

2014

Bekijk ook eens

ABAS-3

ABAS-3 Schaal voor adaptief gedrag

door Bea Kreemers, Jarymke Maljaars, Veerle Briers, Siel Bulteel, Gert Storms, Bea Maes, Ilse Noens

Met de ABAS-3 kan het adaptieve gedrag van kinderen en volwassenen in kaart gebracht worden.

Leverbaar als:
Bekijken
Vineland-S

Vineland screener 0-6 jaar

door Evert Scholte, Gijs van Duijn, Yvette Dijkxhoorn, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes

Deze gedragsvragenlijst is ontwikkeld om in korte tijd een indicatie te krijgen van het adaptieve ontwikkelingsniveau van zeer jonge kinderen (0-6 jaar) en van mensen met een verstandelijke beperking met een hogere kalenderleeftijd maar overeenkomstige ontwikkelingsleeftijd.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52756   P-ID:52755

Artikel Hinzugefügt