• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
SCIL

SCIL Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking

door Hendrien Kaal, Henk Nijman, Xavier Moonen

Downloads

Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
SCIL 18+ startpakket volwassenen (handleiding, 50 SCIL 18+ zelfscorende formulieren met opdrachtformulieren en instructiekaart, in box)
SCIL 18+ startpakket volwassenen (handleiding, 50 SCIL 18+ zelfscorende formulieren met opdrachtformulieren en instructiekaart, in box)
productnummer: 5702901
€ 156,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SCIL handleiding (2015)
productnummer: 5702902
€ 80,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 SCIL 18+ zelfscorende formulieren, inclusief opdrachtformulieren
productnummer: 5702903
€ 69,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SCIL 18+ instructiekaart
productnummer: 5702904
€ 7,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 SCIL 14-17 zelfscorende formulieren, inclusief opdrachtformulieren
productnummer: 5702906
€ 69,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SCIL 14-17 instructiekaart
productnummer: 5702907
€ 7,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SCIL 14-17 startpakket jongeren (handleiding, 50 SCIL 14-17 zelfscorende formulieren met opdrachtformulieren en instructiekaart, in box)
SCIL 14-17 startpakket jongeren (handleiding, 50 SCIL 14-17 zelfscorende formulieren met opdrachtformulieren en instructiekaart, in box)
productnummer: 5702908
€ 156,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SCIL startpakket jongeren en volwassenen (handleiding, 50 SCIL 14-17 en 50 SCIL 18+ formulieren met opdrachtformulieren, twee instructiekaarten en box)
SCIL startpakket jongeren en volwassenen (handleiding, 50 SCIL 14-17 en 50 SCIL 18+ formulieren met opdrachtformulieren, twee instructiekaarten en box)
productnummer: 5702909
€ 232,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Activatie SCIL digitaal account (introductieprijs, afnames kosten € 1,38 per stuk en worden achteraf gefactureerd)
Activatie SCIL digitaal account (introductieprijs, afnames kosten € 1,38 per stuk en worden achteraf gefactureerd)
productnummer: 5702911
€ 60,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

De SCIL is geschikt om snel te screenen op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB), op basis van de intelligentie. Het gaat om een korte screeningslijst die in negen van de tien gevallen een LVB correct voorspelt.

In september 2015 is de SCIL 14-17 over jongeren verschenen. Deze is beschikbaar naast de eerder verschenen SCIL 18+ voor volwassenen. Er is een nieuwe handleiding waarin alle informatie over beide versies is samengevoegd.

De SCIL kan ook gecombineerd worden met de SCAF, een screener voor het niveau van adaptief functioneren en LVB. Met de beide screeners samen maakt men in korte tijd een inschatting van het functioneren op de belangrijkste domeinen uit de DSM-5 classificatie van LVB.

Beschrijving

Een LVB is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een LVB om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren. Met de SCIL is snel en eenvoudig vast te stellen of er mogelijk sprake is van een LVB.

De SCIL 14-17 en SCIL 18+ kunnen worden toegepast:

  • Bij politie, justitie en reclassering
  • In de psychiatrie (algemeen en forensisch), voorafgaand aan behandeling
  • In het voortgezet onderwijs (o.a. praktijkonderwijs en vmbo)
  • In de dak- en thuislozenzorg
  • Bij MEE (ondersteuning bij leven met een beperking)

Indien er sprake is van mogelijk LVB is nader diagnostisch onderzoek nodig. Het is van belang om een LVB tijdig te herkennen om de begeleiding, zorg en omgang beter aan te laten sluiten op de mogelijkheden van mensen met een LVB. 

Afname, scoring en rapportage

Papieren afname: Elke vragenlijst wordt ingevuld op een zelfscorend formulier. Het afnemen van de vragenlijst duurt vijf tot tien minuten. Het berekenen van de score duurt hooguit twee minuten. De score geeft aan of er mogelijk sprake is van een LVB. 

Digitale afname: Digitale afname van de SCIL is ook mogelijk. U krijgt dan een account waarmee u online de vragenlijst kunt afnemen. Wilt u meer informatie? Klik hier. Bekijk hieronder een filmpje over het gebruik van de digitale SCIL in de praktijk.


Kosten: Bij aanschaf van een SCIL account voor digitale afname betaalt u per account een eenmalig bedrag voor activatie van het account. Wanneer u er voor kiest om meerdere accounts te nemen (bijvoorbeeld per vestiging) betaalt u dus per account deze € 60 activatiekosten.

Vanuit uw account kunt u als organisatie zelf gebruikers toegang verlenen om gebruik te kunnen maken van de SCIL, aan het toegang verlenen van gebruikers zijn geen verdere kosten verbonden. Vervolgens betaalt u per afgeronde afname € 1,38. Deze kosten zijn gelijk aan de kosten van de papieren afnames. De afnames worden ieder kwartaal per account gefactureerd.


Kwalificatieniveau: Voor het gebruik van de SCIL-vragenlijsten zijn geen speciale kwalificaties vereist. Wel moet de persoon die de SCIL afneemt goed bekend zijn met de instructies en de vragenlijst precies volgens het protocol afnemen.

Vragen over het gebruik van dit instrument? Lees hier de veelgestelde vragen over de SCIL.

Normen

In de handleiding zijn normen opgenomen, om een indruk te krijgen van de zekerheid waarmee uitspraken kunnen worden gedaan over het hebben van een LVB bij verschillende SCIL-scores.

Bij het afkappunt van de SCIL is de sensitiviteit 82% (dus 82% van de mensen met LVB wordt correct geclassificeerd) en de specificiteit 89% (dus 89% van de mensen zonder LVB wordt als zonder LVB geclassificeerd).

Jaar van uitgave

2018

Bekijk ook eens

ADAPT

ADAPT vragenlijst voor adaptief gedrag

door Femke Jonker, Henk Nijman

De ADAPT is een korte observatievragenlijst om adaptieve vaardigheden van volwassenen in kaart te brengen. De ADAPT meet vaardigheden die belangrijk zijn voor het (onafhankelijk) functioneren in onze maatschappij, zoals vaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, sociale contacten of het omgaan met geld en post.

Leverbaar als:
Bekijken

PBVB Psychologische basisbehoeftenlijst Verstandelijke beperking

door Noud Frielink, Carlo Schuengel, Petri Embregts

De PBVB is een zelfrapportagelijst waarmee eenvoudig de behoeftevervulling en behoeftefrustratie van mensen met een (licht) verstandelijke beperking in kaart kunnen worden gebracht.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52740   P-ID:52739

Artikel Hinzugefügt