Conners-3 startpakket (handleiding, 10 ouder-, 10 leerkracht-, 10 zelfrapportagevragenlijsten, verpakt in box) + digitale scoring in HTS
 • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
Conners-3
Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
Conners-3 startpakket (handleiding, 10 ouder-, 10 leerkracht-, 10 zelfrapportagevragenlijsten, verpakt in box) + digitale scoring in HTS
Conners-3 startpakket (handleiding, 10 ouder-, 10 leerkracht-, 10 zelfrapportagevragenlijsten, verpakt in box) + digitale scoring in HTS
productnummer: 5705301
€ 235,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Conners-3 handleiding
productnummer: 5705302
€ 85,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 Conners-3 vragenlijsten ouderrapportage (6-18 jaar) + digitale scoring in HTS
productnummer: 5705303
€ 50,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 Conners-3 vragenlijsten leerkrachtrapportage (6-12 jaar) + digitale scoring in HTS
productnummer: 5705304
€ 50,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 Conners-3 vragenlijsten zelfrapportage (12-18 jaar) + digitale scoring in HTS
productnummer: 5705305
€ 50,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Conners-3, 10 afnames in HTS
productnummer: HNL54850
€ 50,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Conners-3 startpakket (handleiding, 10 ouder-, 10 leerkracht-, 10 zelfrapportagevragenlijsten, verpakt in box) + digitale scoring in HTS

Doel en doelgroep

De Conners-3 is een instrument waarmee de symptomen van ADHD en gerelateerde problemen in kaart kunnen worden gebracht bij kinderen en jongeren van zes tot en met achttien jaar. Bij screening en diagnostisch onderzoek dient de Conners-3 als hulpmiddel om te bepalen in hoeverre ADHD en/of comorbide diagnoses overwogen dienen te worden. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden om behandelplannen op te stellen en de effecten van interventies te meten.

Beschrijving

De Conners-3 bestaat uit drie informantenversies: een ouderrapportage (6-18 jaar), een leerkrachtrapportage (6-12 jaar) en een zelfrapportage (12-18 jaar). Het gedrag van het kind of de jongere kan op deze manier worden beoordeeld in verschillende contexten: thuis, op school, of in een andere sociale omgeving. Bij het gebruik van de Conners-3 wordt aangeraden om altijd meer dan één informantenversie te gebruiken.

Bij elke vragenlijst geven informanten op een vierpuntsschaal (nooit, soms, vaak, heel vaak) aan in hoeverre de beschrijvingen in de afgelopen zes maanden van toepassing waren. De resultaten worden in kaart gebracht aan de hand van zeven schalen, waarmee inzicht wordt gegeven in de kernsymptomen van ADHD, als ook de meest voorkomende problemen die met deze stoornis gepaard gaan. In een aparte sectie van het rapport wordt een overzicht gegeven van de mate waarin aan diverse DSM-5-criteria wordt voldaan op basis van de gegeven antwoorden.

SchalenDSM-5-symptomen
Aandachtstekort en executief disfunctionerenADHD Overwegend onoplettend beeld
Hyperactiviteit en impulsiviteitADHD Overwegend hyperactief-impulsief beeld
Boosheid, opstandigheid en agressie (6-12 jaar)
Boosheid en opstandigheid (12-18 jaar)
Oppositioneel-opstandige stoornis (ODD)
Normoverschrijdend gedrag (6-12 jaar)
Agressie en normoverschrijdend gedrag (12-18 jaar)
Normoverschrijdend-gedragsstoornis (CD)
Leerproblemen
Relatie met leeftijdsgenoten (ouder/leerkracht)
Relatie met de ouders (zelfrapp.)
Internaliserende problemen

Op basis van drie validiteitsschalen wordt vastgesteld of de antwoorden van de respondent op de vragenlijst als valide beschouwd kunnen worden. Daarnaast wordt aan de hand van een ADHD-index bepaald hoe waarschijnlijk het is dat iemand behoort tot een klinische groep van kinderen en jongeren die officieel gediagnosticeerd zijn met ADHD. Tot slot zijn er enkele aanvullende items die expliciet vragen naar de mate waarin het functioneren van het kind of de jongere beperkt wordt in meerdere contexten, naar andere problemen of zorgen, en naar sterke kanten en vaardigheden.

ValiditeitsschalenADHD-indexAanvullende items
Positieve impressieADHD-indexBeperkingen
Negatieve impressieOverige vragen
Inconsistentie-index

Afname, scoring en rapportage

De Conners-3 is zowel op papier als digitaal beschikbaar. Elke vragenlijst kan in 15 tot 20 minuten worden ingevuld. Bij afname op papier dienen de scores handmatig te worden ingevuld in HTS, waarna er automatisch een digitaal rapport wordt aangemaakt. Het is ook mogelijk om de Conners-3 geheel digitaal af te nemen. Aan de rechterkant van de pagina vindt u enkele voorbeeldrapporten. Het volledige rapport bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Profielformulier: grafische weergave van de normscores
 • Schaalscores: ruwe en genormeerde schaalscores, ADHD-index en validiteitsschalen
 • Schaalinformatie: de schaalscores met een tekstuele toelichting
 • Iteminformatie: responsen per item
 • Interpretatie: DSM-5-symptomen
 • Overweegt u om de Conners-3 aan te schaffen? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Stuur hiervoor een e-mail naar advies@hogrefe.nl en ontvang een link om de test online in te vullen.


  Kwalificatieniveau: niveau B

  Normen

  Er zijn representatieve Nederlandse populatienormen beschikbaar, waarbij de resultaten vergeleken kunnen worden met leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht, of met jongens en meisjes als totale groep. Een uitgebreide beschrijving van de normeringsgegevens en het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Conners-3 vindt u in de handleiding.

  Jaar van uitgave

  2020

  Ref-ID:59034 P-ID:18153

  Artikel Hinzugefügt