IDS-2 compleet startpakket (koffer, set met non-verbale materialen, 6 opdrachtboeken, nakijkmallen, handleidingen, alle benodigde scoreformulieren + digitale scoring en subtestformulieren, elk 10 stuks)
IDS-2
Pen-en-papier
Pen-en-papier
IDS-2 compleet startpakket (koffer, set met non-verbale materialen, 6 opdrachtboeken, nakijkmallen, handleidingen, alle benodigde scoreformulieren + digitale scoring en subtestformulieren, elk 10 stuks)
IDS-2 compleet startpakket (koffer, set met non-verbale materialen, 6 opdrachtboeken, nakijkmallen, handleidingen, alle benodigde scoreformulieren + digitale scoring en subtestformulieren, elk 10 stuks)
productnummer: 5701302
€ 1.635,00
Exclusief BTW
bladwijzer
IDS-2 Set formulieren IQ screening (per 10, incl scoring)
productnummer: 5701351
€ 26,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 IDS-2 Executieve functies papieren afnames met digitaal rapport
productnummer: 5701352
€ 72,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 IDS-2 Ontwikkelingsfuncties: sociaal-emotioneel, psychomotoriek en schoolse vaardigheden (5-10-jarigen) papieren afnames met digitaal rapport
10 IDS-2 Ontwikkelingsfuncties: sociaal-emotioneel, psychomotoriek en schoolse vaardigheden (5-10-jarigen) papieren afnames met digitaal rapport
productnummer: 5701353
€ 143,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 IDS-2 Ontwikkelingsfuncties: sociaal-emotioneel, psychomotoriek en schoolse vaardigheden (11-20-jarigen) papieren afnames met digitaal rapport
10 IDS-2 Ontwikkelingsfuncties: sociaal-emotioneel, psychomotoriek en schoolse vaardigheden (11-20-jarigen) papieren afnames met digitaal rapport
productnummer: 5701354
€ 143,00
Exclusief BTW
bladwijzer
IDS-2 Set formulieren Sociaal-emotionele competenties 5-10 jaar (per 10, incl scoring)
productnummer: 5701355
€ 46,00
Exclusief BTW
bladwijzer
IDS-2 Set formulieren Sociaal-emotionele competenties 11-20 jaar (per 10, incl scoring)
productnummer: 5701356
€ 46,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 IDS-2 Intelligentie (5-9-jarigen) papieren afnames met digitaal rapport
productnummer: 5701357
€ 113,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 IDS-2 Intelligentie (10-20-jarigen) papieren afnames met digitaal rapport
productnummer: 5701358
€ 113,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 IDS-2 Intelligentie verkort (5-9-jarigen) papieren afnames met digitaal rapport
productnummer: 5701359
€ 72,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 IDS-2 Intelligentie verkort (10-20-jarigen) papieren afnames met digitaal rapport
productnummer: 5701360
€ 72,00
Exclusief BTW
bladwijzer
IDS-2 compleet startpakket (koffer, set met non-verbale materialen, 6 opdrachtboeken, nakijkmallen, handleidingen, alle benodigde scoreformulieren + digitale scoring en subtestformulieren, elk 10 stuks)

Doel en doelgroep

Klik hier voor een voorbeeldcasus waarin wordt toegelicht hoe de IDS-2 ingezet kan worden.

Een betrouwbare en ter zake doende psychologische test is een belangrijke bron van informatie voor het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen van kinderen en jongeren.

De IDS-2 is wereldwijd de eerste test die de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren tussen de 5 en 20 jaar met één instrument in kaart brengt. De IDS-2 voorziet hiermee in een sterke behoefte van psychologen en orthopedagogen om bij kinderen en jongeren niet alleen intelligentie te meten, maar ook andere belangrijke ontwikkelingsaspecten, zoals executief functioneren, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, taal- en rekenvaardigheid en werkhouding.

Andere talen

De IDS-2 is ook verkrijgbaar in het Duits, Pools, Italiaans en Engels. Versies in het Frans, Spaans, Deens, Fins, Noors, en Zweeds zijn in ontwikkeling.

Beschrijving


De IDS-2 brengt zowel cognitieve als andere ontwikkelingsfuncties in kaart. Tot de cognitieve functies behoren intelligentie en executieve functies. De intelligentiemeting is zeer compleet en gebaseerd op het meest actuele intelligentiemodel: het CHC-model. Bij ‘inkijkexemplaren’ vindt u hier meer informatie over.

De andere ontwikkelingsfuncties zijn psychomotoriek, sociaal-emotionele competenties, schoolse vaardigheden als taalvaardigheid, lezen, spelling, rekenen/wiskunde en werkhouding. Daarnaast kan de testleider een oordeel geven over de medewerking van de deelnemer tijdens de testsessie. Bij ‘inkijkexemplaren’ vindt u een uitleg van de ontwikkelingsfuncties.

Een overzicht van alle 30 subtests en de structuur van de IDS-2 vindt u bij ‘inkijkexemplaren’.

Afname, scoring en rapportage

Afname. De IDS-2 bestaat uit een doos met daarin de materialen die nodig zijn voor de motorische en andere non-verbale onderdelen van de test, zes stimulusboeken, scoreformulieren en een aantal subtestformulieren. De driedelige handleiding (Afnamehandleiding, Scoring en interpretatie, en Verantwoording en psychometrie) bevat alle informatie voor verantwoord gebruik van de test.

De items zijn steeds gerangschikt naar moeilijkheid. Hierdoor kan een instapprocedure gehanteerd worden, die gerelateerd is aan de leeftijd en de vaardigheid van het kind. Door het hanteren van omkeer- en afbreekregels is de afnameduur per subtest zo kort mogelijk. Daarnaast hebben de meeste subtests een tijdslimiet en worden niet bij elke leeftijd alle subtests afgenomen. Een volledige afname duurt:

LeeftijdsgroepAantal subtestsMaximale zuivere testtijd
5 - 6 jaar283 uur 37 minuten
7 - 10 jaar293 uur 57 minuten
11 - 20 jaar273 uur 38 minuten

U kunt zelf kiezen welke modules u afneemt. Hierdoor test u alleen wat u wilt weten. Een bestelde afname bestaat uit alle materialen die u voor nodig hebt: download het overzichtelijke 'IDS-2 besteloverzicht' om precies te zien welke materialen u geleverd krijgt.

Scoring en rapportage. Scoring van de IDS-2 gaat via het testsysteem van Hogrefe: HTS. Wanneer u nog niet over een HTS-account beschikt, ontvangt u uw inloggegevens bij uw eerste bestelling van IDS-2 materialen.

In HTS is per IDS-2 module een scorehulp beschikbaar. Hierin kunnen de scores per pagina van het scoreformulier worden ingevoerd. Er is dan direct een kant-en-klaar rapport met normscores en een scoreprofiel beschikbaar. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u voorbeelden van alle rapporten.

Lees hier de veelgestelde vragen over de IDS-2.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De IDS-2 is in Nederland genormeerd voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 20 jaar oud. Het normeringsonderzoek vond plaats in 2016 en 2017. Daarbij zijn in totaal 1.665 kinderen en jongeren door heel Nederland getest. Het resultaat is een representatieve steekproef voor de Nederlandse populatie, waarbij gekeken is naar leeftijd, sekse, opleidingsniveau ouders, migratie-achtergrond, stedelijkheid, regio in het land, onderwijstype en diagnose.

Jaar van uitgave

2018

Bekijk ook eens

SON-R 6-40

SON-R 6-40 Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest

Niet-verbale intelligentietest door Peter Tellegen, Jaap Laros

Deze maat voor algemene intelligentie is geschikt voor kinderen en volwassenen tussen de 6 en 40 jaar. Het gebruik van gesproken of geschreven taal is bij de afname niet nodig. De SON-R 6-40 vervangt de SON-R 5½-17. Het plaatjesmateriaal en de normen zijn vernieuwd, het aantal items en de leeftijdrange is uitgebreid.

Leverbaar als:
Bekijken
BRIEF-2

BRIEF-2 Vragenlijst executieve functies voor 5- tot en met 18-jarigen

door Mariëtte Huizinga, Diana Smidts

De BRIEF-2 is een vragenlijst die ingevuld wordt door ouders en leraren van schoolgaande kinderen en door jongeren zelf. Met de BRIEF-2 kan dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies beoordeeld worden in de thuis- en schoolomgeving.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52815   P-ID:52814

Artikel Hinzugefügt